O příkladu

ABZ*RAKOUSKO jako sdružení na podporu práce, vzdělávání a budoucnosti žen bylo založeno v roce 1992. Přibližně 160 zaměstnanců různého etnického původu, náboženství a úrovně vzdělání se zavázalo k rovnosti žen a mužů na trhu práce, podnikání a vzdělávání na více než 10 místech a až ve 4 spolkových zemích.

Formát kaváren Digi

Formát Digi kaváren byl vyvinut v době, kdy zaměstnankyně během pandemie stále více čelily používání digitálních médií. Hlavní myšlenkou nebylo vytvářet samostatně neznámé nástroje, ale využívat znalostí kolegů. Digi cafés se proto staly kontaktními místy pro kolektivní, bezplatnou a snadnou výměnu prostřednictvím digitálních nástrojů.

Účast v Digi Café

Účast v kavárně Digi není povinná, ale je na zaměstnancích, aby rozhodly, zda považují za nástroj vhodný pro sebe, a zda se proto chtějí schůze zúčastnit. V počáteční fázi roku 2020 se kavárna Digi konala čtrnáct dní, a to každé dva měsíce od roku 2021. Jedno oddělení trvá 30 až 60 minut a skládá se z prezentace digitálního nástroje kolegou. Účastníci jej pak budou moci vyzkoušet a vyměnit si na něj názory. Vyvinuté nástroje zahrnovaly například Trello, Edupad, CryptPad, Scrumblr, Flinga, MindMeister, Oncoo, Padlet, Easyfeedback, Loom a mnoho dalších. Každá kavárna Digi je zaznamenána a zpřístupněna ke kontrole všem zaměstnancům. 

Digi cafés mají velmi dobré předpoklady k tomu, aby byl startup pro digitální rozvoj příjemný a jednoduchý. Další odborná příprava má velký význam pro ABZ*Rakousko jako instituce vzdělávání dospělých. Nejen zaměstnanci, ale také účastníci kurzů mají prospěch ze znalostí poskytnutých kavárnami Digi, neboť se často používají v poradenských situacích. Tím se rovněž sníží prahová hodnota inhibice při používání digitálních nástrojů.

Zejména sami zaměstnanci v kavárně Digi oceňují, že jsou jednoduché a účinné. Příležitost seznámit se s novými digitálními nástroji a sdílet je vítána.

Kavárny Digi byly v březnu 2022 vybrány evropským projektem B-WISE jako jeden z deseti osvědčených postupů pro rozvoj digitálních dovedností v odvětví WISE.

Co činí Digi-Cafés osvědčeným postupem?

Digi cafés jsou inovativním formátem odborné přípravy a poradenství, který školí zaměstnance v oblasti digitálních dovedností. Účast zejména není povinná, což respektuje individuální svobodu rozhodování zaměstnaných žen.

Formát podporuje vzájemnou výměnu a využívání digitálních nástrojů. Pomáhá snižovat digitální překážky a pohodlnější vstup do digitálního rozvoje. Skutečnost, že kavárny Digi obdržely mezinárodní ocenění, zdůrazňuje jejich účinnost a význam. Tento příklad ukazuje, jak se organizace mohou přizpůsobit měnícím se podmínkám a úspěšně zavést inovativní modely odborné přípravy, z nichž mají prospěch zaměstnanci.