O příkladu

Vytvářet prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, metodických materiálů, postupů, příkladů dobré praxe, a to v rámci výuky přírodovědných předmětů na základních školách a odpovídajících ročnících osmiletých gymnázií to je cílem Akademie souvislostí.

Setkání učitelů  přírodovědných předmětů z okolních škol na Gymnáziu Polička za účelem výměny zkušeností v rámci jednoho vybraného tématu se koná každý měsíc. Akademie souvislostí, která má zde jedno z 26 center, je projektem společnosti Terra-klub o. p. s. Pod oficiálním názvem “Síť škol v roli Center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda” je realizován s podporou Evropské unie, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zmíněná Centra kolegiální podpory, jichž jsou obvykle dvě v kraji, nejsou řízená centrálně. Je na domluvě účastníků, které téma si zvolí a společně na principu mezioborových souvislostí proberou. Pro představu, vedoucím Centra Polička je geograf, ale témata jako vlastnosti atmosféry, geologie České republiky, minerální vody, kalendářní systémy, nebo sucho mají i díky zúčastněným vyučujícím přesah do dalších přírodovědných předmětů.

Kromě snahy nahlížet na přírodní jevy jako na celek prostupující všemi zainteresovanými obory, je cílem Akademie souvislostí přinášet čerstvé pohledy na výukové metody, kooperativní formy výuky, nebo rozebírat a ukazovat možnosti zapojení moderních výukových pomůcek tam, kde zefektivňují práci a zvyšují motivaci se učit. Příslibem do budoucna je, že existují učitelé, kteří nelení a po škole jedou několik kilometrů bavit se o tom, jak lze věci dělat jinak.