O příkladu

ČSKI pořádala sérii bezplatných online seminářů pro všechny krajské pobočky Úřadu práce. První semináře proběhly již v říjnu 2020, další následovaly v listopadu a v prosinci, zbývající dva semináře jsou naplánovány začátkem roku 2021. Seminářů se dosud zúčastnilo téměř 300 pracovníků ze 12 krajských poboček úřadu práce, a to jak ze sekce zaměstnanosti, sekce poradenství a zprostředkování, tak ze sekce veřejných zakázek.

Klíčová témata seminářů byla metodika identifikace úrovně digitálních kompetencí klientů ÚP, posílení povědomí pracovníků ÚP o digitálních kompetencích, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce, systémové informace o mezinárodním programu pro digitální začleňování e-Citizen a informace o rozšíření nabídky rekvalifikačních programů o program zaměřený na digitální kompetence pro Průmysl 4.0.

Pracovníci krajských poboček ÚP, kteří jsou v každodenním styku s uchazeči o zaměstnání, budou nyní lépe schopni zařadit tyto uchazeče do vhodných kurzů (nebo interních procesů), a to na základě kvalifikovaného odhadu úrovně jejich digitálních kompetencí. Účastníkům seminářů byly bezprostředně po ukončení každého semináře rozeslány použité podklady.