O příkladu

V rámci indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) srovnávací přehled „Ženy v digitální oblasti“ z roku 2021 ukazuje, že ve specializovaných digitálních dovednostech stále existují rozdíly mezi ženami a muži. Pouze přibližně 19 % odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií a třetinu absolventů v profesích STEM v Evropě tvoří ženy. Díky školení zaměřenému na praxi poskytuje program Digital pioneers příležitost blíže poznat digitální a technické profesní oblasti.

Pozadí a hlavní činnosti

V Evropské unii pouze jednoho ze tří absolventů přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) tvoří ženy. Rakousko rovněž vykazuje významné rozdíly mezi ženami a muži v oblasti STEM. Podíl žen v zaměření STEM se za posledních 20 let zvyšoval velmi pomalu a ženy stále tvoří méně než čtvrtinu všech studentů.

Program Digital Pioneers ve spolupráci s partnerskými společnostmi nabízí ženám se zájmem o profese STEM možnost absolvovat digitální rok. Jedná se o financovanou stáž a placenou praxi, díky níž mohou ženy získat lepší představu o budoucích profesích v průmyslu a získat cenné dovednosti a zkušenosti.

Během osmitýdenního základního školení získají mladé ženy dovednosti potřebné pro úspěšný start v zaměstnání s vysokým podílem digitálního obsahu. Poté pracují nejméně osm měsíců na projektech v partnerské společnosti, aby mohly v praxi uplatnit to, co se naučily, a zároveň se seznámily s průmyslovými digitálními pracovními místy. Absolventky programu Digital Pioneers obdrží po úspěšné prezentaci svého závěrečného projektu národní diplom od příslušné partnerské společnosti a vzdělávací instituce (např. Digital Campus Vorarlberg, BFI Horní Rakousko, BFI Tyrolsko).

Nabídka je určena ženám ve věku 17 až 27 let a také firmám, které se chtějí zapojit jako partneři a nabídnout stáže.

Proč jde o dobrou praxi: komplexní, zaměřená na praxi a podporující podnikání.

Program Digital Pioneers je komplexní školení, které zahrnuje teorii i praxi. Vzhledem k nízkým vstupním překážkám se o stáž může ucházet každá žena ve věku od 17 do 27 let bez ohledu na předchozí vzdělání, dovednosti a aktivity. Z praxe stážistek mají prospěch také firmy.

Po osmitýdenním základním školení, které musí účastnice absolvovat, nastoupí na stáž do příslušných partnerských firem s definovanými základními znalostmi. Během školení získají účastnice hluboký vhled do technických a digitálních profesí s cílem zvážit profese STEM jako budoucí kariérní cestu. Program tak bojuje proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků a přispívá k odstranění genderové propasti v odvětví STEM.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz