O příkladu

Z původně česko-holandského projektu vznikl po roce 2004 projekt ENERSOL, který se zaměřuje na úsporu energií, využití alternativních druhů energie a úsporu pohonných hmot. Mezi jeden z jeho hlavních cílů patří vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energií či energetických úspor.

Do projektu ENERSOL jsou zapojeny střední školy napříč Českou republikou. Hlavními tématy projektových prací jsou obnovitelné zdroje energií, energetické úspory a omezování emisí. V průměru se jednotlivých ročníků účastní mezi 75-80 středních škol.

Projektu se mohou zúčastnit všechny školy, nejen ty s technickým zaměřením. Cílovou skupinou projektu jsou žáci i jejich učitelé-koordinátoři EVVO. Vrcholem projektu jsou krajské, celostátní a mezinárodní přehlídky, na kterých vystupují žáci s nejlepším hodnocením odborných porot. Do odborné poroty deleguje tým svých expertů i NPI ČR, který se zároveň podílí i na metodice celého projektu.

Projektové práce studentů se věnují zejména obnovitelným zdrojům energií, energetickým úsporám a omezování emisí. Témata mají přesah i do digitálních technologií, kdy se studenti v minulosti věnovali např. webdesignu a multimédiím, stavbě inteligentních domů a jejich dopadu na životní prostředí, návrhu struktury a obsahu webových stránek pro projekt ENERSOL nebo autonomnímu pěstovacímu zařízení, které je ovládáno na dálku a umožňuje sbírat data o pěstovaných plodinách.

Projekt umožňuje žákům a studentům vytvořit si názor na daná témata a následně tento názor vyjádřit před veřejností. Projekt napomáhá k vytvoření partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.