O příkladu

Firma Bosch Diesel s.r.o. společně s dalšími firmami v kraji vnímal klesající počet možných budoucích pracovníků v technickém odvětví. Představitelé firem tak začali podporovat zájem u dětí, žáků a studentů a v roce 2013 spustili program “Merkur do škol” pro žáky 4. – 8. tříd.

Aktivity se stavebnicemi měly odezvu a rostla jejich oblíbenost u dětí i učitelů. Spolu s nápadem na jejich rozšíření i pro zbývající ročníky vznikla ve spolupráci firem s Krajem Vysočina stavebnice úplně nová, Roto z Vysočiny pro 1.-3. třídy ZŠ, kterou od Kraje dostávají v září všichni prvňáčci. Na pomoc učitelům Kraj vytvořil také metodiky a pracovní listy. Tím byl sestaven kompletní výukový program pro všechny stupně základních škol a děti se rozvíjí v prostorové představivosti od skládání v první třídě až k základům robotiky v deváté s doporučenou časovou dotací 10 hodin pro každý ročník.

Stavební firmy nezůstaly opodál a přišly s návrhem přiložit cihlu k cihle. Tedy s modelem domu a zařazení do výuky jeho stavbu. Tento model pro změnu oslovuje budoucí generaci stavařů, architektů a konstruktérů a podporuje fantazii, jemnou motoriku a trpělivost všech dětí. A to jsme teprve na základních školách. Na středních si studenti staví skutečné domy, reálná auta, rekonstruují traktory. Zkrátka, pronikají do praxe s moderními technologiemi díky velkému množství podporujících projektů, které stále přibývají.

Princip spolupráce je na Vysočině jednoduchý – když jsou firmy iniciativní a ochotné investovat do své budoucnosti, nenarazí zde na zavřené dveře. Získají prostor k vyjednávání. Kraj jde ochotně vstříc různým nápadům, které vedou k všestranné spokojenosti regionu. Úspěchy už díky tomu sklízí zemědělství, strojírenství a stavebnictví. Je jen otázkou času, kdy se příležitosti chopí také IT a bude chtít podporovat budoucí odborníky v digitálním věku.