O příkladu

Italská iniciativa Girls Code It Better se zrodila z odhodlání italské nadace Officina Futuro Fondazione W-Group, jejímž cílem bylo, aby více dívek uvažovalo nad profesní dráhou v oblasti ICT a STEM.

Příklad inspirativní praxe z Itálie

Girls Code It Better řeší zjištěné rozdíly v digitálních dovednostech žen a mužů: podle zprávy italského monitoru vzdělávání a odborné přípravy za rok 2020 je u chlapců v Itálii dvakrát vyšší pravděpodobnost než u dívek, že budou pracovat ve vědě nebo strojírenství, v okamžiku, kdy dosáhnou 30 let. Více než kdy jindy hrají digitální technologie klíčovou úlohu, pokud jde o učení, uvádění nápadů do života, a vyžadují digitální dovednosti pro rozvoj dalších kompetencí, jako je týmová práce, kritické myšlení, spolupráce a komunikační dovednosti.

Záměry a cíle

Iniciativa Girls Code It Better, je zcela svobodná a otevřená všem. Zaměřuje se na dívky ve středoškolském vzdělávání. Jejím cílem je zvýšit jejich zájem o témata související s digitálními technologiemi a inovacemi a povzbudit je k tomu, aby si zvolily vzdělávací cesty, které byly prozatím mylně považovány za vhodnější pro chlapce.

Girls Code It Better zpochybňuje a řeší genderové rozdíly a stereotypy prostřednictvím kurzu, který se koná v rámci mimoškolní odpolední výuky a trvá celkem 35 až 45 hodin. Do programu je zapojeno 20 dívek, které školí učitel se znalostí ICT a trenér s technickými dovednostmi. Účastnice si mohou vybrat téma, na kterém by chtěly pracovat, a uvést jej do života tím, že navrhnou projekt v jedné z těchto technologických oblastí:

  • Elektronické karty a automatizace
  • 3D navrhování, modelování a tisk
  • Webový design a vývoj webových stránek
  • Vývoj mobilních aplikací, programování a hry
  • Virtuální a rozšířená realita
  • Tvorba videa a vývoj audiovizuálního obsahu
Proč se jedná o osvědčený postup?

Girls Code It Better otevírá dívkám ve středním vzdělávání možnost prozkoumat digitální a podnikatelské cesty prostřednictvím mimoškolních kurzů, založených na poutavých a náročných vzdělávacích metodách, které je vedou ke kariéře v oblasti ICT a STEM.

Od zahájení projektu v roce 2014 bylo založeno již 390 klubů, které oslovily více než 7 500 dívek, 156 škol a 14 regionů.

V oblasti udržitelnosti má iniciativa Girls Code It Better vysoké skóre: od počátku její činnosti ji podporuje široká škála soukromých i veřejných partnerů, kteří přispívají k celkové hodnotě iniciativy v oblasti vzdělávání a podporují její význam, pokud jde o nasměrování mladých studentek k inovativním vzdělávacím cestám.