O příkladu

Estonská národní osnova klade důraz na rozvoj digitálních kompetencí. Jedná se o jednu z osmi klíčových kompetencí, na které se školy v Estonsku zaměřují.

S cílem usnadnit učitelům vytvořilo Estonsko jednoduchý a jasný model digitálních kompetencí pro studenty. Tímto způsobem již každý estonský učitel nemusí vynakládat vlastní kolo, ale může se zaměřit na podporu studenta. 

Vysvětlení estonského rámce

Definované kompetence slouží jako cíle jak pro učitele, tak pro studenty. Rámce digitálních kompetencí studentů jako takové nabízejí integrované a společné referenční body pro analýzu toho, zda k učení dochází. Ty popisují kompetence potřebné k řešení problémů, s nimiž se potýkají během vzdělávacích procesů (fakticky i v pracovním životě) s využitím digitálních technologií. Je rovněž přizpůsoben estonským vzdělávacím souvislostem,

Rámec digitálních kompetencí studentů je přizpůsoben DigComp 2.1, celounijnímu rámci Evropské komise. Má 5 rozměrů: 1) informační a datová gramotnost (např.: formulování potřeb, posouzení významu zdrojů, organizace digitálních údajů; Komunikace a spolupráce, 3) vytváření digitálního obsahu (např.: úprava, pochopení autorských práv, znalost vašeho přístupu k počítačovým systémům, 4) bezpečnost a 5) řešení problémů.

Jak funguje v praxi

Rámce digitálních kompetencí jsou doplněny různými nástroji, které mají podpořit jejich provádění. Patří k nim: 

  • Hodnotící kritéria. Existuje veřejně přístupný soubor kritérií hodnocení studentů pro každou klíčovou fázi vzdělávání, který souvisí s pěti rozměry rámce digitálních kompetencí studentů. Ty byly rozděleny podle každé ze čtyř klíčových fází všeobecného vzdělávání a učitelé je mohou využít k posouzení pokroku studentů při budování digitálních kompetencí. Nové údaje pak mohou využít k plánování strategií pro další posílení vzdělávání. Studenti mohou kritéria rovněž použít ke stanovení svých vlastních vzdělávacích cílů. Existuje další upravená verze hodnotících kritérií pro studenty se zvláštními potřebami.
  • Průzkum sebehodnocení. Školám a studentům nižšího a vyššího sekundárního vzdělání je k dispozici online dotazník pro sebehodnocení digitálních kompetencí v různých formátech. 
  • Glosář digitálních technologií. Existuje digitální glosář spojený s rámci kompetencí studentů, jakož i s digitálními hodnotícími kritérii a digitálním učením obecně. Ty učitelům a studentům poskytují společný jazyk potřebný k diskusi o digitální výuce a učení.
  • Digitální výukové scénáře. Shromažďují se digitální výukové scénáře, které popisují osvědčené postupy pro integraci učení a rozvoj digitálních kompetencí v různých školních předmětech. Tyto výukové scénáře se zveřejňují s otevřeným přístupem.
Pracovní skupina pro digitální kompetence

Iniciativu v oblasti digitálních kompetencí vede Estonská rada pro vzdělávání a mládež, která má rovněž zvláštní pracovní skupinu pro digitální kompetence. Monitorují vývoj a vypracovávají zprávy, pilotní projekty a testují nové nástroje, aktualizují materiály (včetně rámců), prezentují výsledky atd. 

Pracovní skupina podává dvakrát ročně zprávu o výsledcích a vývoji Poradnímu výboru pro digitální kompetence, který se skládá z 10 zástupců klíčových organizací v Estonsku (Estonská asociace pedagogických techniků, Estonská asociace pro rozvoj odborného vzdělávání, Estonské sdružení učitelů, Univerzita v Tartu, Estonské sdružení učitelů informatiky, Estonské sdružení učitelů Kindergartenů, Tallinnská univerzita, Estonská asociace ředitelů škol, estonská asociace ředitelů škol a estonské ministerstvo školství a výzkumu). 

⚠ Disclaimer: Příklad dobré praxe byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste našli chyby v textu, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.