O příkladu

Gymnázium Polička se dlouhodobě snaží geografii prezentovat jako obor, který je vědou exaktní, založenou nejen na teorii a memorování, ale především na „tvrdých“ datech. Pro ověřování teorie v praxi je třeba tato data efektivně získávat a zpracovávat. Terénní geografické cvičení bylo zavedeno do výuky ihned při vzniku nových školních vzdělávacích plánů před více než deseti lety.

Vzájemně prospěšná spolupráce s firmou PROFIMEDIA s. r. o. (http://www.profimedia-cz.cz/), která je distributorem laboratorního systému PASCO v České republice vznikla velmi brzy. Pro klíčový výběr systému a jeho bezproblémové užívání byla důležitá úzká spolupráce s dodavatelem, který je schopen zajistit nejen samotnou dodávku zboží, ale také proškolení a kvalitní návody a inspirace tvořené a kontrolované odborníky ve výuce. Při výběru zařízení do terénu se osvědčila kompaktnost a snadná manipulovatelnost se systémem a odolnost dodávaných čidel.

Při terénních cvičeních, ale i při běžných hodinách jsou žáci vedeni k pečlivému sběru dat. Měřící systémy tento sběr usnadňují, urychlují a zefektivňují jejich práci. Zbývá pak více času na samotné vyhodnocování dat. Používání přístrojů je již dnes v praxi nutností a tak také mnohem lépe připravuje žáky na jejich budoucí praktické uplatnění nebo studium. V neposlední řadě je tu i fakt, že modernější způsoby sběru dat, i když někdy přináší obdobné výsledky jako měření tradiční, je pro žáky atraktivnější.