Základní informace o organizaci

Status: Člen
Typ člena/příznivce: Podnikání/průmysl
Téma: Digitální dovednosti, Mikroelektronika, Software, Robotika
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Společnost PROFIMEDIA patří k průkopníkům a k největším propagátorům inovativních vzdělávacích trendů v České republice i na Slovensku. Naše aktivity se do značné míry podílejí na směrování celého českého školství a orientují se na zavádění interaktivních metod výuky ve školách všech typů i stupňů. 

Mezi naše klíčové kompetence patří většina aktuálních témat, ať už se jedná o výuku přírodních věd, polytechnickou výchovu, interaktivní formy výuky či komunikaci v cizích jazycích. Nejsme přitom pouhými dodavateli vybavení, ale intenzivně se věnujeme přípravě metodik a odpovídajících vzdělávacích programů.

Jsme si vědomi skutečnosti, že vzdělávání patří mezi velmi dynamické oblasti lidské činnosti a vyžaduje neustálou pozornost. Nové trendy a nápady sledujeme na zahraničních konferencích a na velkých světových výstavách, jako jsou BETT v Londýně či Worlddidac v Basileji, kterých se pravidelně účastníme. 

V oblasti přírodních věd je naší doménou badatelská výuka a aktivity směřující k návratu žákovského experimentu do školních lavic. Za pomoci měřicího systému PASCO realizujeme laboratoře nového typu, ve kterých se studenti seznamují s přírodovědnými fenomény na základě vlastní zkušenosti, bez nutnosti memorování pouček a vzorečků.

Naším komplexním projektem je učebna ActivClassroom, která v sobě zahrnuje všechny prvky interaktivní výuky – interaktivní dotykové panely, odpovědní systémy, výukové portály a další produkty společnosti Promethean, kterou v České republice a na Slovensku taktéž zastupujeme. Filozofii této společnosti jsme přijali a s pomocí našich partnerů ji v souladu s trendy a potřebami našeho školství rozvíjíme a uplatňujeme. 

Mezi naše hlavní aktivity patří rovněž technologická podporu při výuce cizích jazyků. Jazykové laboratoře od společnosti SANAKO, která vznikla před více než 60 lety ve Finsku, jsou ideálním pomocníkem, který významně pomáhá žákům rozvíjet komunikační dovednosti.

Jsme si vědomi rozmanitosti výuky, respektujeme učební styly jednotlivých pedagogů, potřeby žáků a studentů různého věku i vzdělávací cíle každé jednotlivé školy. Neorientujeme se proto jen na „jedinou správnou“ technologii. Řešení z výše zmíněných klíčových oblastí vhodně doplňujeme o další potřebné vybavení tak, abychom byli schopni nabídnout ucelená řešení. Jsme k dispozici také při plánování a realizaci projektů.

Spolupracujeme se školami z celé České republiky a podílíme se jak na projektech jednotlivých škol, tak na realizaci větších celků na regionální i krajské úrovni.

Výše zmiňovaná řešení jsme samozřejmě schopni prakticky představit, a to jak individuálně, u příležitosti konferencí nebo v konkrétní škole.

Za PROFIMEDIA s.r.o.

Ing. Pavel Borovička
Marketingový ředitel

Související příklady dobré praxe

Související iniciativy