O příkladu

IT Fitness test, který vypracovala Slovenská asociace IT v rámci slovenské digitální národní koalice, poskytuje uživatelům společný způsob, jak posoudit úroveň jejich digitálních dovedností a znalostí a porovnat jejich výsledky s jejich výsledky.

Test je k dispozici na dvou úrovních obtížnosti a představuje test sebehodnocení zaměřený především na studenty středních a vysokých škol a žáky a učitele základních škol, a to v souladu se zvláštním zaměřením iniciativy na podporu rozvoje digitálních dovedností ve vzdělávání. Druhá, pokročilejší úroveň je určena studentům středních škol a univerzit, ale může být rovněž zajímavá pro každého občana, který má zájem o posouzení úrovně svých digitálních dovedností. Dospělí se proto vyzývají, aby se k druhému testu přiklonili a aby byli lépe přizpůsobeni široké veřejnosti. V roce 2020 byli nejmladšími účastníky testu IT Fitness dva rozhodci ve věku 7 let z Bratislavy – a nejstarší respondent byl 80 let. 

Test pro základní školy sestává z 20 otázek (a 25 pro studenty středních/terciárních škol) v pěti oblastech:

  • Internet.
  • Bezpečnost a počítačové systémy.
  • Složité úkoly.
  • Kancelářské nástroje.
  • Nástroje spolupráce a sociální sítě.

IT Fitness test umožňuje studentům posoudit jejich úroveň digitálních dovedností a získat informace o oblastech, které je třeba zlepšit a které byly při testu zjištěny, jakož i informace o tom, jak jejich výsledky srovnávají s celostátním průměrem. Po úspěšném dokončení obdrží uživatelé certifikát, který lze sdílet se zaměstnavateli. Učitelé mají možnost otevřít virtuální učebnu pro své studenty, aby získali výsledky testů a využili je k vypracování a vytváření osnov odborné přípravy.

V roce 2020 se testovací období konalo od 4. května 2020 do 31. července 2020 s více než 22,300 účastníky s těmito výsledky: 

  • Test pro středoškolské a vysokoškolské studenty dokončilo 13,649 respondentů (nárůst o 2685 ve srovnání s rokem 2019). Průměrná míra úspěšnosti činila 61,65 % (nárůst o 11,78 % ve srovnání s rokem 2019). 
  • Testování na základních školách se zúčastnilo 7246 žáků (snížení o 6002 ve srovnání s rokem 2019). Průměrná míra úspěšnosti však činila 64,98 % (nárůst o 13,36 % ve srovnání s rokem 2019). Oba ukazatele jsou mírně nad průměrnou úrovní kompetencí v oblasti informačních technologií na vnitrostátní úrovni. 

Výsledky IT Fitness testu v roce 2020 byly lepší než v předchozím roce, což poukazuje na pozitivní dopad pandemie na digitální dovednosti žáků a rodičů. Iniciativa dosáhla značného dopadu s více než 200,000 účastníky v prvních osmi letech své existence. V roce 2021 se na iniciativě sešlo více než 30,000 účastníků. Je snadno škálovatelný jako nástroj sebehodnocení, který je dostupný a přístupný on-line pro každého, což je aspekt, který se odráží ve zvýšeném počtu sestavovaných testů u studentů vysokých škol a univerzit a ve zvýšeném počtu institucí terciárního/sekundárního vzdělávání, které se každoročně účastní. Test je opakovaně dostupný pro vzdělávací účely po skončení oficiálního testovacího období, což přispívá k replikovatelnosti iniciativy. 

⚠ Disclaimer: Příklad dobré praxe byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste našli chyby v textu, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.