O příkladu

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě je již od roku 2003 pořadatelem celostátní konference Počítač ve škole. Na konferenci se pravidelně schází okolo 200 účastníků především ze základních a středních škol, ale i komerčních firem a neziskových organizací, které spojuje myšlenka efektivního využívání digitálních technologií ve vzdělávání.

Třídenní program zahrnuje téměř stovku vystoupení ve formě přednášek a workshopů. O přízeň účastníků se ucházejí na jedné straně svými praktickými příspěvky pedagogové (cca 70 %) a na druhé straně s novinkami ze světa hardwaru a softwaru komerční firmy (cca 30 %).

Konference Počítač ve škole je dobrým místem pro setkávání a diskuzi pedagogů, pro které je práce s žáky více než jen “povolání”. Pojďme spolupracovat na tom, jak udělat výuku pro žáky zajímavější a přínosnější. Aktivní pedagogové tu mohou představit příklady dobré praxe využívání digitálních technologií ve výuce libovolného předmětu, zviditelnit svoji školu i diskutovat s kolegy. Firemní účastníci mohou prezentovat praktické ukázky využití svých produktů ve výuce i pro podporu výuky a správu ICT techniky na školách.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE POČÍTAČ VE ŠKOLE 2023

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, pro letošní rok jsme zvolili následující čtyři:

NOVÁ INFORMATIKA (NEJEN) NA GYMNÁZIU
 • Algoritmizace a programování – jak začít, čím pokračovat a kde skončit?
 • Digitální technologie – co by měli žáci vědět o principech digitálních technologií?
 • Informační systémy – jak fungují a proč někdy nefungují?
 • Data a informace – jak naučit žáky vymezit problém, získat data a nalézt řešení?
DIGITÁLNÍ KOMPETENCE V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH
 • Koncepce – jak rozvíjet digitální kompetence v přírodních vědách?
 • Laborky – jak na experimenty v biologii, chemii, fyzice a zeměpisu?
 • 3D modelování – jaké nástroje využít a jak začlenit do výuky?
 • Terénní výuka ­– jak získat, zpracovat a analyzovat data z terénu?
SOCIÁLNÍ SÍTĚ A BEZPEČNOST V KYBERPROSTORU
 • Sociální sítě – místo pro rozvoj digitálních kompetencí žáků?
 • Online bezpečnost – před čím a jak chránit žáky na internetu?
 • Mediální gramotnost ­– jak odhalit fake news, propagandu a mediální stereotypy?
 • Virtuální komunity – lze propojit výuku s virtuálním životním prostorem žáků?
TECHNOLOGICKÉ TRENDY
 • IoT – jak na internet věcí ve školních projektech?
 • Umělá inteligence – ChatGPT jako centrální mozek lidstva?
 • Virtuální realita – je ten správný čas nasadit brýle i ve výuce?
 • Web 3.0 – blockchain, metaverzum, decentralizace a co na to škola?
O pořadateli

Konferenci Počítač ve škole pořádá Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. Je určena především pedagogům základních a středních škol se zájmem o efektivní, účelné a zajímavé využití digitálních technologie ve výuce.

Převážná část konference je věnována přednáškám workshopům, v nichž je možné seznámit se s novinkami a trendy ve využívání digitálních technologií ve výuce. Do programu se zapojují také zástupci výrobců softwaru počítačové techniky. Stěžejní část ale tvoří vždy vystoupení učitelů z praxe.