O příkladu

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě je již od roku 2003 pořadatelem celostátní konference Počítač ve škole. Na konferenci se pravidelně schází okolo 200 účastníků především ze základních a středních škol, ale i komerčních firem a neziskových organizací, které spojuje myšlenka efektivního využívání digitálních technologií ve vzdělávání.

Třídenní program zahrnuje téměř stovku vystoupení ve formě přednášek a workshopů. O přízeň účastníků se ucházejí na jedné straně svými praktickými příspěvky pedagogové (cca 70 %) a na druhé straně s novinkami ze světa hardwaru a softwaru komerční firmy (cca 30 %).

Konference je otevřená všem zájemcům o vystoupení. Aktivní pedagogové mohou představit příklady dobré praxe využívání digitálních technologií ve výuce libovolného předmětu, zviditelnit svoji školu i diskutovat s kolegy. Firemní účastníci mohou prezentovat praktické ukázky využití svých produktů ve výuce i pro podporu výuky a správu ICT techniky na školách.