O příkladu

Projekt Kraje pro bezpečný internet se zaměřuje na téma zodpovědného chování v kybersvětě. Cílí na všechny věkové skupiny a zvyšuje informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

S novými technologiemi, které se stávají samozřejmou součástí našeho každodenního života, je důležité umět zacházet. Na zodpovědné chování v kybersvětě se zaměřuje projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI). Potřeba naučit se odolávat rozesílání hoaxů, zodpovědně zacházet se svými i cizími osobními údaji nebo co dělat v případě, když se staneme obětí kyberšikany či sextingu je úkolem projektu. 

Projekt není věkově omezen a chce oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostního soutěžního kvízu, doplněného o Kvíz PLUS. Projekt KPBI je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR a na projektu se odborně a finančně podílí všech 14 krajů ČR.