O příkladu

Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů, kterou pořádá Centrum kybernetické bezpečnosti a AFCEA. V rámci soutěže jsou vytvořeny podklady, které mohou středoškolským pedagogům posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a programování. Soutěž je organizována pro všechny studenty středních škol v ČR věkové kategorie 15 až 20 let, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou či nikoliv.

Nejúspěšnějším účastníkům se zpravidla otevírá možnost další spolupráce nejen s institucemi na území ČR (např. s ČVUT či Kybernetickým polygonem Masarykovy univerzity v Brně), ale i v rámci Evropské unie.

Hlavním odborným garantem soutěže je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou. Soutěž je zároveň organizovaná jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v ČR.

Jedním z hlavních cílů kybersoutěže je zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa. Soutěž také umožňuje identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. V neposlední řadě kybersoutěž poskytuje informační podporu středoškolským pedagogům a metodikům prevence v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života. Na webových stránkách jsou pak ke stažení různé manuály, např. jak bojovat proti kyberšikaně.

Kdo se může přihlásit

Soutěže se může zúčastnit každý student ve věku 9 – 24 let studující na základní, střední nebo vysoké škole v České republice, a to bez ohledu na zaměření školy. Soutěžící jsou hodnoceni ve třech samostatných kategorií: junioři, středoškoláci a vysokoškoláci (více v pravidlech soutěže).

Vize a cíle
 • Zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa a zábavnou formou přispět k zapojení nejen středoškolských studentů do tohoto procesu.
 • Identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.
 • Poskytnout informační podporu především středoškolským pedagogům a metodikům prevence v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života nás všech.
 • Ověřit případně doplnit znalosti souvisejících s oblastí kybernetické a informační bezpečnosti.
 • Ověřit znalosti nejen středoškolských studentů jednotlivých škol a porovnat je se znalostmi studentů jiných škol stejné kategorie nebo zaměření.
 • Přispět k naplnění cílů kategorie F Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti, a to zejména
  • navyšovat povědomí a gramotnost v otázkách kybernetické bezpečnosti u studentů středních škol;
  • přispět k modernizaci vzdělávacích programů na středoškolské úrovni;
  • podporovat přípravu expertů;
  • přispět k přípravě metodických materiálů pro učitele a
  • podporovat u studentů rozvoj talentu v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s vysokými školami.
After movie Kybersoutěže 2023
https://www.youtube.com/watch?v=uaeBIcsJb4M