O příkladu

Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů, kterou pořádá Centrum kybernetické bezpečnosti a AFCEA. V rámci soutěže jsou vytvořeny podklady, které mohou středoškolským pedagogům posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a programování. Soutěž je organizována pro všechny studenty středních škol v ČR věkové kategorie 15 až 20 let, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou či nikoliv.

Nejúspěšnějším účastníkům se zpravidla otevírá možnost další spolupráce nejen s institucemi na území ČR (např. s ČVUT či Kybernetickým polygonem Masarykovy univerzity v Brně), ale i v rámci Evropské unie.

Hlavním odborným garantem soutěže je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou. Soutěž je zároveň organizovaná jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v ČR.

Jedním z hlavních cílů kybersoutěže je zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa. Soutěž také umožňuje identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. V neposlední řadě kybersoutěž poskytuje informační podporu středoškolským pedagogům a metodikům prevence v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života. Na webových stránkách jsou pak ke stažení různé manuály, např. jak bojovat proti kyberšikaně.

After movie Kybersoutěže 2023