O příkladu

Při označení „kutil“ se nám většinou vybaví osoba, která ve svém volném čase něco manuálně tvoří – vymýšlí, konstruuje, staví, skládá, opravuje, vylepšuje, bastlí, … V souvislosti s digitálními technologiemi bychom mohli přidat třeba ještě: 3D modeluje, 3D tiskne, pájí, programuje apod. Takový „kutil digitálního věku“ jednoduše přibral k pilce, dlátu, pilníku a svářečce ještě něco z oněch digitálních technologií, které jsou často tak levné, že se to zdá až neskutečné. A tak si dnešní kutil může levně postavit třeba CNC laserovou gravírku, 3D tiskárnu, chytrý vysavač, … prostě nejrůznější automaty/roboty, a to jednoduché i poměrně složité.

Na gymnáziu v Poličce se  snaží různé „kutilské“ projektové aktivity zařazovat také přímo do výuky, ale hlavním problémem při kutění ve výuce je nedostatek času. Právě proto vznikl kroužek MAKERS – mají učitelé s žáky nejen více času, ale také nejsou svázáni oficiálními vzdělávacími plány. Zájemci se schází jednou týdně a program je poměrně volný. 3D modelování při práci s CAD softwarem, příprava 3D tiskových dat pro ten který typ 3D tiskárny, setkání s odborníkem na zajímavé integrované obvody, populární levné mikrokontroléry, měřicí techniku, nebo CNC obráběcí stroje. Část setkávání je věnována vlastním projektům, konzultacím a diskuzi.

Oboustranně užitečná je spolupráce mezi MAKERS kroužkem při gymnáziu v Poličce a městskou knihovnou. Městská knihovna podporuje kroužek materiálně a zkušenosti z kroužku předává směrem k širší veřejnosti. V současnosti je v městské knihovně budováno regionální polytechnické centrum (Centrum technického vzdělávání). To nabídne všem zájemcům nejen nadstandardní technické zázemí a vybavení, ale také zajímavé vzdělávací programy.

K realizaci svých projektů potřebují žáci řadu věcí. Daří se nám oslovovat firmy, které nám dodávají potřebné věci s výraznou slevou, nepočítají si poštovné, nebo nám požadovaný materiál dodají zcela zdarma. Všem firmám, které jakýmkoli způsobem MAKERS podpořily, patří velké poděkování.