O příkladu

Netvor, to je tvor, který žije na netu. 🤯 Osvětový video­kurz o lidech a digi­tálních techno­logiích ve verzi pro 1. a 2. ročníky neinforma­tických SŠ. 😏

Videozóna pro žáky

Objevuj svět kybernetické bezpečnosti s Lukefrym a zjisti, proč se hackeři mohou zaměřit i na tebe! 😳

Listovat postupně
Přehled témat

Eduzóna pro učitele

Vyzkoušejte atraktivní modelové lekce, které studenty seznamují s kybernetickou bezpečností v jejich životním kontextu. 📴

Vzdělávací cíle
Otevřít lekce

Časová dotace je 90 minut.