O příkladu

Netvor, to je tvor, který žije na netu. 🤯 Osvětový video­kurz o lidech a digi­tálních techno­logiích vhodný pro žáky od 13 let. 😏

Podívejte se na vzdělá­vací cíle video­kurzu.

Videozóna

Objevuj s námi! 😋 Jsi chytřejší než vysavač? A proč je umělá inteligence nebezpečná pro lidstvo?! 😳 Čeká na tebe Lukefry a jeho parta netvorů. Otevřít videozónu.

Eduzóna

Nabízíme modelové lekce zaměřené na osvětu. Sezna­mují žáky s etickými aspekty digitálních techno­logií a učí je efektivně řídit svoje on‑line životní pro­středí. 📴 Otevřít eduzónu.

Designový deník

Tento videokurz byl designován unikátním způsobem. 😉 Při vývoji asistovala od prvního momentu celá řada dětí. ❤️ Vše ukazujeme v designovém deníku.