O příkladu

V rámci pilotní ověření vzdělávacích programů vzniká v rámci projektu Digitální kompetence učitelů nabídka příkladů dobré praxe vycházející z reálného využívání digitálních technologií v partnerských školách s ohledem na jednotlivé digitální kompetence učitelů DigCompEdu.

V nabídce příkladů dobré praxe můžete jednoduše vyhledávat dle typu své školy i typu kompetencí. V rámci projektu vznikly tyto příklady dobré praxe:

Využívání 3D skeneru ve výuce

Jak efektivně využít 3D skener ve výuce strojařských oborů na SŠ.

Organizace projektového dne Klíč k příležitostem s využitím digitálních technologií

Seznámení s možnostmi, které mají absolventi po ukončení studia na SOU Domažlice – harmonogram pro elektronické přihlašování firem.

Nebojte se únikových her

Seznamte se s únikovkami… Jednoduchou hru můžete vytvořit např. v PowerPointu nebo Google slides.

Nearpod – interaktivní prezentace

V aplikaci Nearpod je možné tvořit interaktivní prezentace, které žáky zaujmou a vnesou do hodin „nový svěží vítr“.

Jazyková aplikace – WocaBee

WocaBee je aplikace, která výrazně pomáhá studentům naučit se cizí slovíčka jakéhokoliv jazyka rychle, jednoduše a efektivně.

Kahoot- soutěžit žáky baví!

Kahoot je aplikace (zdarma), kde je již vytvořeno množství kvízů na různé téma a svůj vlastní kvíz si může každý vytvořit či upravit kvíz stávající.

Programy Didakta

Sada výukových programů Didakta je určena pro žáky základních škol, které využíváme k výuce středního vzdělání při práci s mentálně postiženími.

Aplikace Padlet – nejpružnější zdroj informací

Nástěnky jsou klasika, rozvrh a suplování na nástěnce u ředitelny tradice, ale pokud má škola více budov a nekonečné chodby, nabízí se modernější řešení.

Whats App jako neformální komunikační kanál

Škola dlouhodobě a bez problémů používá pracovní maily. Nicméně v době uzavření škol vyvstala potřeba komunikovat méně oficiálně, ve skupinkách podle úseků.

Digitální odměny ve speciální škole​

Složení tříd ve speciální škole neumožňuje zařazení testů s hromadným vyhodnocením. Je potřeba hodnocení řešit individuálně a s ohledem na mentální věk žáků.

Digitální zdroje České televize ČT Edu

Využití bohaté nabídky krátkých výukových videí v rámci databáze České televize ČT Edu, kde najdete mnoho podpůrných materiálů do výuky. Pěkně přehledně rozdělené dle předmětů.

Další příklady dobré praxe najdete na stránkách projektu. V rámci projektu vznikly i vzdělávací programy, které najdete na stránkách projektu.


Cíle projektu a hlavní důvody jeho vzniku

Cílem tohoto projektu je analýza, následná podpora a rozvoj využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. Do projektu je zapojeno 12 středních škol Plzeňského kraje, které se aktivně podílejí na tvorbě vzdělávacích programů a jejich pilotním ověření.

Projekt v číslech

  • 12 Zapojených škol
  • 12 Programů
  • 237 Zapojených učitelů
  • 700 Hodin školení
  • 1 185 Hodin mentorování
Hlavní důvody vzniku projektu
  • Nízké povědomí o reálných možnostech využívání digitálních technologií ve výuce a nesoulad mezi učícími styly a potřebami současných žáků.
  • Nedostatečné využívání digitálních technologií ve školách ve všech výukových předmětech mimo informatiku.
  • Podpořit informovanost pedagogického kolektivu v otázkám možností využívání digitálních technologií a zavést prostředky pro sebereflexi a hodnocení