O příkladu

V rámci pilotní ověření vzdělávacích programů zde bude postupně vznikat nabídka příkladů dobré praxe vycházející z reálného využívání digitálních technologií v partnerských školách s ohledem na jednotlivé digitální kompetence učitelů DigCompEdu.

Cílem tohoto projektu je analýza, následná podpora a rozvoj využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. Do projektu je zapojeno 12 středních škol Plzeňského kraje, které se aktivně podílejí na tvorbě vzdělávacích programů a jejich pilotním ověření.