O příkladu

Program P-TECH patří mezi priority společenské odpovědnosti technologické společnosti IBM. Jedná se o vzdělávací program pro střední školy, zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností potřebných pro studium i zaměstnání, propojuje střední školy s vysokými školami, firemními partnery a zřizovateli škol. P-TECH funguje na 242 středních školách ve 28 zemích se zapojením 600 firemních partnerů. Moderní formou, relevantním obsahem, využitím technologií a rozvojem profesních a měkkých dovedností pomáhá připravit studenty na budoucí povolání již na střední škole. P-TECH rozšiřuje běžnou výuku ve škole, přináší nová témata, zajímavé přednášející či mentory, školí učitele.

Mezi cíle programu P-TECH patří rozvíjet technologické a profesní dovednosti studentů, poskytnout jim bezplatné digitální vzdělávání ve špičkových technologiích, připravit je na nové pracovní pozice na moderním trhu práce, seznámit je s vysokoškolským i firemním prostředím v praxi, seznámit vyučující s novými trendy v technologiích a jejich využitím ve vzdělání, nabídnout platformu, která umožní spolupráci mezi školami, firemními partnery a zřizovateli škol.

První P-TECH školou v České republice se v roce 2019 stala Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, která začala spolupracovat s IBM Česká republika, Bosch Diesel Jihlava, Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a Krajem Vysočina. V roce 2020 se podařilo rozšířit program P-TECH na další čtyři školy (Střední průmyslová škola Třebíč, Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Žďár nad Sázavou), ve spolupráci s dalšími čtyřmi firemními partnery.

P-TECH byl do konce roku 2020 představen v ČR více než 600 studentům. Experti jim představili témata jako umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, rizika na sociálních sítích. Někteří si vytvořili svého chatbota, jiní vyzkoušeli 3D tisk nebo práci se senzory i programování mikrokontrolérů. P-TECH podporuje také spolupráci mezi různými školami, a to i spolupráci mezinárodní.