O příkladu

CoderDojo je celosvětové hnutí založené na programovacích klubech pro mladé lidi od 7 do 17 let. V těchto klubech se děti a mladí lidé za pomoci mentorů vzdělaných v oblasti IT učí, jak například postavit webové stránky, vytvořit mobilní aplikaci, naprogramovat aplikaci atd. Celý projekt je postaven na práci dobrovolníků a navštěvování klubů je pro děti vždy zdarma.

Dobrovolníci se vstupem do CoderDojo zavazují k tomu, že pro děti připraví příjemné a inspirativní prostředí, že je budou motivovat k projektové práci, vzájemné pomoci a budovat v nich i komunikační dovednosti. CoderDojo je komunitním projektem, který podporuje zapojení i rodičů dětí. Komunita se buduje okolo klubů na lokální úrovni, ale všichni dobrovolníci jsou elektronicky v kontaktu a předávají si zkušenosti i na celostátních setkání. Podobné je to i na mezinárodní úrovni, kdy členové CoderDojo mají možnost účastnit se velkých konferencí.

Svůj původ má CoderDojo v Irsku, odkud se (od roku 2011) dodnes rozšířilo do více než 95 zemí světa. V České republice momentálně funguje 12 klubů, konkrétně v Praze na Vysoké škole ekonomické a v Data4U, Mostě, Náchodě,  Ústí nad Labem, Frýdku-Místku, Chomutově, Olomouci, Brně, Úsově a v Ostravě. Několik z těchto klubů funguje na základních školách a středních školách, další pak v knihovnách či komunitních centrech.