O příkladu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

Projekt nabízí a podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy prostřednictvím sítě spolupracujících škol. Zaměřuje se tedy na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů (v prostředí sítě komunity evropských škol eTwinning) a účastí na pravidelných projektových odpoledních. V každém kraji ČR vznikla funkční centra kolegiální podpory (CKP), ve kterých se zapojení pedagogové pravidelně (min. 1x měsíčně) scházejí, sdílejí zkušenosti a prezentují příklady ze své praxe z oblastí badatelsky orientované výuky přírodních věd a polytechnické výchovy, inovativního vzdělávání a badatelsky orientované výuce STEAM pomocí ICT.

Náplň práce v centrech kolegiální podpory je odvislá také od technických prostředků, kterými bylo každé centrum vybaveno. Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd je zde realizována pomocí sady čidel PASCO Scientific, základy inženýrských konstrukcí si mohou účastníci odpolední (i webinářů) vyzkoušet pomocí stavebnice iTriangle, která v sobě snoubí konstrukční montážní dílky, sadu senzorů a aktorů a řídící člen založený na platformě Arduino.

Vzhledem k zapojení výše uvedených technologií do projektu, uvítala škola spolupráci s firmami, které mají s implementací těchto technologií zkušenosti. Firmy (ITveSkole.cz, o.p.s., T-E-V Pardubice, s.r.o., BOXED, s.r.o.) zároveň vítají možnost být nápomocny coby technická a metodická podpora a pomoci školám překonat počáteční ostych z neznámého a plně využívat didaktických pomůcek jak na projektových odpoledních, tak posléze i v reálné každodenní výuce. Odborníci z těchto firem podporují projekt tím, že vystupují na vybraných setkáních CKP, vedou některé z webinářů a účastní se všech projektových konferencí tak, aby předali nejnovější poznatky z oblasti využívání těch technologií, které vyvíjejí či dovážejí do ČR.