O příkladu

„Rozvoj digitálních kompetencí pro dospělé“ je národní projekt, který maďarská vláda zahájila v červenci 2015. Projekt byl realizován v rámci operačního programu pro hospodářský rozvoj a inovace GINOP prostřednictvím partnerství mezi: národní úřad pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých (NSZFH), vládní agentura pro rozvoj informačních technologií (KIFÜ) a ministerstvo národního hospodářství (NGM), později následované ministerstvem inovací a technologií (ITM). Program byl plně financován Evropskou unií a skončil v říjnu 2021. 

Pozadí a cíle 

Cílem tohoto projektu digitální odborné přípravy je zmenšit digitální propast zlepšením digitálních dovedností. Projekt byl zahájen dne 1. července 2015. Celková částka, která je k dispozici pro grant, činí 22,9 miliardy HUF, což je 100 % finanční prostředky EU. Projekt je realizován v rámci (GINOP) v rámci konsorciálního partnerství mezi nimi. Ke konsorciu se dne 17. března 2020 připojila organizace The Digital Prosperity Nonprofit Ltd. Tento projekt bude ukončen dne 31. října 2021 a kompetence dospělých. Projekt byl realizován od července 2015 do října 2021. 

Hlavní cílovou skupinou byli znevýhodnění a digitálně málo kvalifikovaní dospělí, tj. lidé, kteří prohlubování digitálních dovedností nejvíce potřebují. Po celou dobu trvání projektu bylo nabízeno několik vzdělávacích programů, přičemž učební materiály, zdroje atd. byly přístupné a dostupné zdarma. Programy byly poskytovány na různých úrovních – od začátečníků až po pokročilejší. Témata zahrnovala: 

  • Základní digitální dovednosti: jako používání nízkoklíčových digitálních nástrojů, internetu nebo zasílání a přijímání e-mailů; 
  • Pokročilejší digitální dovednosti, pokud jde o e-mail, internet nebo používání digitálních nástrojů, 
  • Využívání digitálních nástrojů, jako jsou cloudová řešení, sdílené online kalendáře, řízení elektronické správy, 
  • Poučení o počítačové gramotnosti, včetně toho, jak bezpečně stahovat zdroje z internetu, digitálních řešení ke zlepšení datové gramotnosti a dopadu automatizace. 

Odborná příprava se provádí na základě jednotných programů odborné přípravy „Zahájení v digitálním světě“ (úroveň IKER 1) a „využívám svůj nástroj IT nezávisle“ (IKER úroveň 2) vyvinutých vládní Agenturou pro rozvoj informačních technologií (KIFÜ) po dobu 35 hodin za účasti institucí vzdělávání dospělých. Program IKER maďarské vlády je plně v souladu s evropským rámcem digitálních kompetencí (edition DigComp 2.1). Každý výcvikový program trvá 35 až 50 hodin a je založen na společném referenčním rámci pro informační komunikaci. 

Proč se jedná o osvědčený postup? 

Národní program byl dobře zařazen do kontextu potřeby vytvořit inovativní obsah odborné přípravy a učení pro odvětví odborného vzdělávání a přípravy a dosáhl významných výsledků, pokud jde o zlepšení digitalizace prostřednictvím prohlubování dovedností účastníků vzdělávání, a tím jim pomoci vstoupit do zaměstnání a dosáhnout pokroku v zaměstnání.

Během trvání projektu dokončilo školení 264369 dospělých a 98 % z nich složilo zkoušku. To překročilo původní cíl 260.000 dospělých. V různých střediscích rozvoje kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií a ve vzdělávacích institucích pro dospělé bylo zřízeno více než 30.000 školení. Program rovněž podpořil lepší porozumění účastníkům ohledně různých zařízení, která používají, a softwarových aplikací, které na nich používají, jakož i lepší znalosti o tom, jak vyhledávat na internetu za účelem řešení problémů nebo problémů. 

Během celého životního cyklu projektu byla udržitelnost zajištěna přiměřeným financováním prostřednictvím programů EU. Celkové náklady na tento projekt činily 61,1 milionu EUR (22,9 miliardy HUF). Program byl rovněž vysoce inovativní: program se orientuje na praxi a je snadno použitelný a podařilo se mu překlenout mezeru v digitálních dovednostech dospělých s malými nebo žádnými digitálními znalostmi a pomoci jim dosáhnout lepší kvality života a větší šance na získání zaměstnání.