O příkladu

Cílem projektu NITRO Clubs EU je vybudovat síť ICT Robo klubů. Co je ale důležitější, projekt poskytne infrastrukturu, know-how a nástroje pro její udržitelný rozvoj a další rozšíření nad rámec trvání projektu. 

Hlavním cílem projektového týmu je přispět ke zlepšení otevřeného, inovativního vzdělávání v oblasti klíčových technologií (key enabling technologies – KET) v partnerských zemích a regionu. Projekt NITRO Clubs EU, který je realizován v Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku, počítá s vytvořením sítě ICT Robo klubů a klade si za cíl vytvořit několik nástrojů pro zvyšování kvalifikace a školení v oblasti robotiky.

Hlavní aktivity a výstupy projektu
 • NITRO edutainmentová platforma – soubor softwarových nástrojů pro programování a dálkové ovládání robotů. Na základě nákladově orientovaného vzdělávacího mobilního robota vybaveného mikrokontrolérem kompatibilním s Arduinem a různými senzory bude v rámci projektu vyvinuta softwarová platforma pro provádění různých úloh v oblasti edutainmentu (škola hrou). 
 • Virtuální robotická laboratoř – Robo Lab – účelem virtuální robotické laboratoře je poskytnout studentům (po dokončení úkolů spojených se stavbou a programováním výukového mobilního robota) příležitost získat špičkové znalosti a praktické zkušenosti s pokročilejšími tématy robotiky, aniž by k tomu potřebovali drahé vybavení (pokročilý mobilní robot, laserové skenery a kamery RGB-D atd.).
 • Kurzy IT Robo Clubs cílem kurzů je seznámit studenty a jejich učitele se základy robotiky, mechaniky a kinematiky, řídicích jednotek, hardwaru, senzorů a akčních členů, vývoje softwaru a programování robotů. Získané znalosti umožní studentům navrhnout, řídit a naprogramovat výukový mobilní robot pro následující úkoly: sledování čáry, řešení bludiště, vyhýbání se překážkám a dálkové ovládání.
 • Sada pomůcek pro učitele – soubor videí s návody na školení a příručky o obsahu edutainmentu, cvičení na vysoké úrovni, pedagogické pokyny a databáze často kladených otázek pro školení a podporu učitelů.
 • Platforma IT Robo Games – softwarová platforma pro řízení herních soutěží studentů odborných škol z různých zemí. Toto virtuální místo setkávání umožňuje sdílení nápadů a materiálů mezi členy komunity, stejně jako sdílení otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) a správu soutěží.
 • IT Robo Olympiáda – tato aktivita se opírá o inovativní a perspektivní metodiku, pravidla a podmínky pro pořádání robotických soutěží v následujících disciplínách: sledování linie, řešení bludiště a vyhýbání se překážkám zavedené v reálném čase a manuální dálkové ovládání výukových robotů. Soutěže mezi účastníky robotické olympiády pomohou vzdělávat více studentů v multidisciplinárním vědeckém oboru robotika, který zahrnuje mechaniku, hardware, software, senzory a senzorové systémy.
V čem spočívá přidaná hodnota projektu?

NITRO Clubs EU dosahují velmi dobrého skóre, pokud jde o udržitelnost. Výstupy projektu budou koncipovány tak, aby zůstaly dostupné a přístupné lidem i po dokončení projektu.

Iniciativa má rovněž silný mezinárodní rozměr, je do ní zapojeno několik partnerů a má potenciál být použita v jiných souvislostech, cílových skupinách a zemích. Mezi partnery NITRO Clubs EU pod vedením Institutu informačních a komunikačních technologií – IICT v Bulharsku patří: 

 • Střední škola přírodních věd a matematiky „Hristo Smirnenski“ Pernik – PMG, Bulharsko
 • Odborná vysoká škola elektrotechniky a elektroniky „M.V.Lomonosov“, Bulharsko
 • Profesionalna gimnazia Po Elektrotehnika I Avtomatika, Bulharsko
 • Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti, Rumunsko
 • Národní sdružení veřejných knihovníků a knihoven v Rumunsku – ANBPR, Rumunsko
 • Technicka Univerzita V Kosiciach, Slovensko
 • Stredna Priemyselna Skola Elektrotechnicka, Košice, Slovensko

Projektu se účastní i přidružení partneři. Patří mezi ně Bulharská robotická asociace, Institut mechaniky těles bulharského robotického sdružení a Institut mechaniky těles rumunské akademie. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz