O příkladu

Soutěž JuniorErb pořádá spolek Český zavináč. Je určena mladým lidem do 19 let s aktivním zájmem o internet a tvorbu webových stránek, které mají spojitost s určitou obcí, městem, městskou částí, regionem, školou, pamětihodnostmi, nebo místem, kde mladí lidé žijí. Zároveň se nemusí jednat přímo o programátory webový stránek, ale i o autory, kteří se věnují obsahové stránce.

Spolek Český zavináč, který se snaží podporovat modernizaci veřejné správy v České republice a propagovat inovační trendy skrze soutěže, udělování cen, vzdělávací akce či konference. Jednou z takových soutěží je i soutěž „JuniorErb“.

Do soutěže se mohu zapojit jak týmy (zde je podmínkou, aby jej tvořili ze 2/3 osoby mladší 19 let), tak jednotlivci. Případně se mohou zapojit i školní třídy, které podobné projekty vytvářejí v rámci své výuky. Do soutěže se lze přihlásit jak s existujícími projekty, tak i se zcela novými nápady, které by mířily na lidi v okolí.

Vedle hodnotných cen mohou soutěžící navázat užitečné kontakty. A to nejen s ostatními soutěžícími, ale i s odborníky v oblasti IT nebo s lidmi z místní samosprávy, kde je navíc velká šance bližší spolupráce. Soutěž je navíc mezinárodní a zapojují se do ní země Visegrádské skupiny, tedy kromě České republiky i Maďarsko, Slovensko a Polsko. Vítězové se pak mohou zúčastnit konference ISSS, tedy renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti.