O příkladu

Nedávný tlak na řešení genderových rozdílů v oblastech, jako jsou STEM a IKT, je více než otázkou spravedlnosti nebo spravedlnosti v přístupu k průmyslu v těchto oblastech, v nichž dominují muži, což je důležité, jak mohou být tyto obavy. Projekty, které mohou osvětlit faktory, které ženám, zejména mladým ženám, brání v kariéře v digitálních technologiích (a osvědčené postupy pro řešení rozdílů mezi ženami a muži), mají zásadní význam pro zajištění toho, aby tato oblast byla schopna plně nabídnout řešení tohoto problému.

Cílem SparkDigiGirls je povzbudit dívky, aby prozkoumaly digitální technologie, jako je rozšířená realita, umělá inteligence (Umělá inteligence) a další technologie, aby přišly s novými a zajímavými nápady.

Proč je iniciativa SparkDigiGirls nezbytná?

Na základní škole je téměř stejně tak pravděpodobné, že chlapci a dívky chtějí pracovat v oborech souvisejících s vědou. V následujících školních letech se však postoje a názory dívek mění a je u nich větší pravděpodobnost, že si zvolí kariéru v sociální, environmentální a lékařské oblasti, a to v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) a IKT. Důvodem je předpojatost, nedostatek vzorů, mentorství a další důvody, které omezují schopnost dívek plně využívat příležitostí, které nabízí digitální transformace.

Podle údajů Eurostatu z roku 2021 jsou dívky a ženy i nadále nedostatečně zastoupeny, což je pouze 19,1 % všech studentů IKT v EU. Ze čtyř zemí, na něž se projekt SparkDigiGirls zaměřil, měla Litva nejvyšší podíl žen v IKT – 23,7 %. Řecko vykázalo 21,3 % a Portugalsko 20,7 %, přičemž nejnižší je Slovinsko s 16,6 %. 

Přetrvávají genderové stereotypy, stejně jako mylné představy týkající se práce v oblasti technologií a inženýrství. Učitelé a pedagogové mohou hrát důležitou úlohu při změně této perspektivy tím, že dívkám poskytnou poradenství a přístup ke zkušenostem, které mohou změnit současný scénář (Marques, et al. 2022). Vzhledem k této potřebě zahájili partneři z Litvy, Portugalska, Slovinska a Řecka dvouletý mezinárodní projekt SparkDigiGirls financovaný strategickým partnerstvím Erasmus+ v oblasti mládeže. 

Seznamte se s iniciativou

Cílem projektu Empower Girls Creativity Through Use of Digital Technologies (SparkDigiGirls) je povzbudit dívky k tomu, aby zkoumaly digitální technologie, jako je AR (Augmented Reality), umělá inteligence (Umělá inteligence) a internet věcí (internet věcí), a aby přišly s novými a zajímavými nápady, a využívaly tak své nově získané digitální znalosti, a přispěly tak k průmyslu STEM (převládají muži) inovativními, odlišnými a kreativními přístupy. 

Projekt usiluje o splnění specifických cílů

  • omezit obavy dívek a demystizovat stávající stereotypy týkající se počítačové vědy a technologie; 
  • zvýšení dovedností dívek v oblasti digitální gramotnosti s cílem otevřít nové a nepředvídatelné možnosti tvořivosti a zapojení dívek do digitálního světa; 
  • posílit postavení pracovníků s mládeží jako mentorů s cílem usilovat o tvořivost dívek využíváním digitálních aplikací a zvýšit atraktivitu digitálního odvětví mezi dívkami. 

Projekt je rozdělen do těchto částí

  • byla dokončena dvojí analýza způsobů, jak mohou inovativní a nové technologie rozvíjet tvořivost dívek; 
  • byly připraveny učební osnovy, které uspokojují potřeby dívek a vedou ke zlepšení a zvýšení jejich tvořivosti využíváním inovativních aplikací/digitálních nástrojů. 
  • byl vyvinut on-line program zaměřený na používání praktického modelu učení zážitků a úkolů v reálném životě, které dívkám umožňují objevovat technologie a navrhovat nové a vzkvétající nápady a řešení pro dané problémy. 
  • byla uskutečněna kampaň „Digitální ženské vzory“
Proč se jedná o příklad inspirativní praxe?

Projekt SparkDigiGirls byl zahájen průzkumem více než 30 případových studií zjištěných v každé zemi, po nichž následovaly rozhovory s jejich zástupci. To umožnilo určit témata v oblasti IKT a technologií, která by mohla zajímat dívky. Prostřednictvím platformy Moodle LMS byl vytvořen online program.

Online program obsahuje 16 samostatných vzdělávacích balíčků nazývaných výzvy. Tatovýzva se týká konkrétního tématu nebo oblasti zájmu mladých dívek ve věku 14 let a více. Například móda, design, prostředí, kulinářství, umění atd.

Každá výzva zahrnuje dvě základní vzájemně propojené složky: digitální technologie a reálné situace nebo problémy, s nimiž se mladé dívky potýkají ve svém životě. 279 dívek se zúčastnilo pilotní odborné přípravy a 40 pracovníků s mládeží na učebních materiálech.

⚠ Disclaimer: Příklad dobré praxe byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste našli chyby v textu, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.