O příkladu

IT je služba, která má za úkol navrhovat, implementovat a provozovat činnosti podporující realizační cíle ekonomických subjektů. Kromě dobré znalosti IT je nutná orientace v reálných problémech uživatelů. Vzdělání absolventů musí být multidisciplinární s ověřením v praxi. Navazující magisterský program na Fakultě informatiky (od r. 2009) proto zahrnuje povinnou praxi studentů ve firmách. I proto je součástí výuky povinná praxe u firmy (tzv. Interim project) v minimální délce 1 semestr.

Cíle Interim projektu jsou následující: setkání studentů s realitou běžného života firmy, možnost vyzkoušet si naučené znalosti a postupy, konfrontace teorie s realitou, možnost získat zápis do CV, umožnit studentům lepší nalezení odpovídající uplatnění, zajistit firmám výhodné testování pracovní síly

Jeden semestr je minimální doba praxe, a odpovídá reálné délce skutečných projektů. Student má možnost vidět praktické výsledky své práce a firmě se vrátí to, co do studenta vloží. Finanční podpora je možná, není však podmínkou. Pracovní pozice na praxi podléhá schválení a kontrole fakulty a musí mít potřebnou úroveň odpovídající výuce.

V rámci projektu bylo realizováno i několik úspěšných projektů typu start-up. Firmy se shodují, že studenti SSME a tato spolupráce jsou pro ně významným přínosem. 70% studentů spojuje interim projekt s diplomovou prací, 60% studentů dostane nabídku trvalého zaměstnání.