O příkladu

Ve stále více robotizované výrobě roste potřeba technicky orientovaných profesionálů. Nejžádanější jsou ti, kteří jsou schopni ve své praxi propojit různé technické obory. Motivaci studentů pro technické obory se rozhodl podpořit přední zaměstnavatel na Náchodsku, výrobce automobilového těsnění Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. Projektem T Generace – technici pro budoucnost firma podporuje technicky orientované kroužky ve školách regionu. Jednou z nich je i Jiráskovo gymnázium v Náchodě.

Díky podpoře firmy Saar Gummi mohlo gymnázium rozšířit nabídku kroužků na dva kroužky robotické, kroužek elektrotechniky, Arduina, 3D tisku, chemický a modelářský.

V projektu T Generace jsou finančně podporováni vedoucí kroužků, kteří dosud dělali svou práci zdarma ve volném čase. Součástí projektu je i Cestovní fond T Generace, z něhož jsou hrazeny náklady žáků spojené s účastí na akcích s technickým zaměřením. Z daru Saar Gummi nad rámec stabilní podpory pak gymnázium pořídilo dvě počítačová pracoviště s 3D skenerem. Další spolupráci firmy se školou v průběhu roku dokumentuje například logo T Generace, navržené samotnými žáky gymnázia.

Žáci mohou sami posoudit, jak jejich současná záliba koresponduje s praxí. Účastní se exkurzí v Saar Gummi, které jsou připraveny „na míru“ pro gymnazisty. Mohou nahlédnout například do práce techniků ve vývoji nebo v laboratoři kvality. Žáci mají také možnost pracovat na finančně zajímavé brigádě ve firmě.