O příkladu

Tablety jsou téměř 10 let běžnou součástí našich životů a nezřídka se dostávají i do výuky, kde je lze s výhodou použít. Jde zejména o uživatelsky příjemnou práci, přenosnost, bezprostřední interaktivitu apod. Jejich efektivnější a širší využití, zejména v oblasti výuky přírodních věd, však limituje malé množství kvalitních výukových aplikací. Proto byla ve spolupráci firmy Science IN, Českého vysokého učení technického, Univerzity Karlovy a Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno v rámci Evropského projektu Tabletárium vytvořena pro tablety s OS Android řada aplikací s přírodovědnou tématikou.

Díky uvedené spolupráci vzniklo 18 aplikací, z nichž část je zdarma dostupná v aplikačním obchodě Google Play. Aplikace se snaží využívat všech výhod, které tablety pro výuku poskytují a snaží se aktivizovat žáka. Žák tak např. musí umístit správně orgány dýchací soustavy ptáka nebo nalézt z grafu délku chemické vazby a její energii apod. Vytvořené aplikace jsou relativně různorodé, od „klasických“ výukových aplikací (např. Chemická vazba, Optika či Fotosyntéza) až po aplikace, kdy studenti řeší předem stanovené komplexní úkoly.

I přes některé problémy s kompatibilitou na určitých tabletech, jedná se o zajímavé aplikace, které stojí za vyzkoušení a jejich autorský kolektiv bude nepochybně nadšen, pokud si tyto aplikace najdou cestu na tablety ve školách v ČR.