Jak nejlépe investovat do vzdělávání a odborné přípravy? Odborná zpráva identifikuje slibné přístupy

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 5. prosince 2022 05.12.2022

Evropská komise 19. října zveřejnila závěrečnou zprávu skupiny odborníků pro kvalitní investice do vzdělávání a odborné přípravy nazvanou „Investice do naší budoucnosti: kvalitní investice do vzdělávání a odborné přípravy“.

S cílem podpořit pozitivní změny v celé Evropské unii jsou tyto vnitrostátní postupy a reformy politik v oblasti vzdělávání často projednávány v rámci strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání prostřednictvím pracovních skupin Evropského prostoru vzdělávání.

„Musíme zajistit, aby všichni mladí Evropané získali co nejlepší vzdělání. Podpora kvalitních investic do vzdělávání a odborné přípravy je pro Evropskou unii klíčovou politickou prioritou a má zásadní význam pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Zjištění této zprávy budou podkladem pro naši práci v Komisi a budeme i nadále prosazovat skutečnou kulturu hodnocení politik v členských státech s cílem podpořit kvalitní investice do vzdělávání a odborné přípravy a co nejlépe využít zdroje, které máme k dispozici,“ Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež.

Do konce tohoto roku Komise zavede novou iniciativu s cílem zpřístupnit členským státům flexibilní, ale cílené nástroje, metody a odborné znalosti s cílem podpořit je při hodnocení jejich vzdělávacích politik. To bude provedeno v souvislosti se zlepšováním kvalitních investic do vzdělávání a odborné přípravy v EU.

Zpráva odborníků se zaměřuje na nejúčinnější způsoby přidělování veřejných prostředků na čtyři hlavní oblasti výdajů EU na vzdělávání a odbornou přípravu: učitelé a školitelé, vzdělávací infrastruktura, digitální učení a rovnost a inkluze.

Ve vnitrostátních souvislostech skupina odborníků zjišťuje slibné přístupy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které mohou sloužit jako vzor pro vlády a vzdělávací instituce v celé EU. Patří mezi ně programy individuálního doučování a vzájemného doučování, školní budovy a renovační programy ke zlepšení kvality zařízení a kvalitní předškolní vzdělávání a péče.

Zpráva rovněž uvádí problémy, které je třeba překonat, aby se zvýšila efektivita a účelnost výdajů, a které společné strategie mohou být výhodné, jako je nedostatek spolehlivých údajů o tom, jak cílené investice ovlivňují skutečné výsledky učení, a potřeba důkladnějšího hodnocení celkových vnitrostátních politik v oblasti vzdělávání.

© Evropská komise

© AdobeStock

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz