Jubilejní ročník Evropského týdne programování připomíná 10 let zavádění programování do tříd v celé Evropě i mimo ni

Autor: Evropská komise, DigiKoalice Publikováno: 7. října 2022 07.10.2022

(Tisková zpráva je ke stažení níže v článku)

Zahájení jubilejního desátého ročníku Evropského týdne programování proběhlo 6. října 2022. Letošní Evropský týden programování (CodeWeek) se bude konat od 8. do 23. října 2022 a nabídne širokou škálu aktivit, jejichž cílem je přenést programování do výuky. 

Evropský týden programování 2022 bude stavět na úspěších předchozích ročníků. V roce 2021 se do iniciativy zapojily 4 miliony lidí ve více než 80 zemích světa. V roce 2021 byl průměrný věk účastníka Týdne programování 11 let a téměř polovinu (49 %) účastníků tvořily ženy nebo dívky. Počet aktivit v rámci Týdne programování se každoročně zvyšuje, z 300 v roce 2013 na 78 000 v roce 2021, přičemž cíl pro rok 2022 je 100 000. Ze 78 000 akcí v roce 2021 se 88 % akcí Evropského týdne programování uskutečnilo ve školách, což dokazuje, jak dobře lze programování přenést do výuky.  

Roberto Viola, generální ředitel pro komunikační sítě, obsah a technologie Evropské komise, řekl: „Desetileté výročí je příležitostí k zamyšlení nad dosaženým pokrokem. V průběhu let jsme byli svědky toho, jak Evropský týden programování nabírá na síle. Počet účastníků každoročně výrazně roste a skutečnost, že většina akcí se nyní koná ve školách, ukazuje, že naše snaha umožnit učitelům zavádět programování do výuky skutečně přináší ovoce.“ 

Svůj komentář přidal i Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci ČR a ministr pro místní rozvoj: Digitální dovednosti jsou nedílnou součástí naší budoucnosti i současnosti. Už nyní více než 90 % pracovních pozic vyžaduje alespoň základní digitální dovednosti a poptávka po pokročilých digitálních dovednostech stále roste. Hledání informací, bezpečný pohyb na internetu, práce s daty, kritické myšlení či ovládání programovacího jazyka patří mezi tyto nezbytné kompetence, které je třeba u dětí a mládeže rozvíjet. Role všech učitelů je zde nenahraditelná a já jim držím palce, aby se nezalekli nových výzev, ale aby se jimi nechali inspirovat, stejně jako mladou generací. Jsem velmi rád za iniciativu Evropský týden programování, který nabízí řadu možností pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení. Přeji letošnímu jubilejnímu ročníku mnoho úspěchů!“

Aktivity v rámci desátého ročníku Týdne programování 

Pro letošní ročník je připravena široká škála aktivit. Jde o nejrůznější aktivity, jako je CodyTrip, velký online školní výlet do Procidy, Baia a Neapole v Itálii, udělení nové značky Škola účastnící se Evropského týdne programování v Nizozemsku a dalších zemích, konference o rozvoji kompetencí souvisejících s algoritmickým myšlením v Maďarsku, hackathony ve třídách v Irsku, bezplatný interaktivní veletrh pro malé i velké na Humboldtově fóru v německém Berlíně, škola Týdne programování pro pedagogy a bezplatné online lekce programování na Maltě a akce v Rumunsku, která podporuje studenty středních škol v sebevyjádření pomocí technologií v uměleckých projektech. V rámci Týdne programování probíhají také offline programovací aktivity, které lze realizovat bez jakékoli elektroniky, čímž se snižují bariéry přístupu a programování se tak dostane do každé školy bez ohledu na její finanční možnosti a dostupné vybavení.  

Stát se organizátorem aktivit a využít řadu zdrojů, které pomohou začlenit kódování a programování do výuky, může úplně každý. Tyto materiály jsou k dispozici ve 29 jazycích a jsou poskytovány zdarma.  

Kromě toho se od 10. října do 16. listopadu 2022 koná otevřený online kurz EU Code Week Bootcamp. Ten je určen učitelům od mateřských až po střední školy v Evropě i mimo ni a je příležitostí pro učitele všech předmětů, aby si osvojili dovednosti, které potřebují k prvním krokům v roli digitálních tvůrců. 

Evropský týden programování rozhodně nezklame ani ty, kteří se těší na nějakou výzvu! Výzva Code Week 4 All vybízí účastníky, aby své aktivity propojili s dalšími akcemi pořádanými přáteli, kolegy nebo známými. Účastníci, kteří propojí aktivity od deseti různých organizátorů nebo ze tří různých zemí, získají certifikát Code Week Certificate of Excellence.

CODE WEEK V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice se na propagaci Evropského týdne programování podílí několik institucí a organizací – platforma DigiKoalice (NPI ČR/MŠMT), Úřad vlády ČR, Dům zahraniční spolupráce, Sdružení Via, Czechitas a další. “Jako DigiKoalice jsme rádi, že se do CodeWeeku můžeme zapojit. Představuje to jedinečnou příležitost, jak učitelům, studentům, ale i nadšencům přiblížit svět programování, a ještě je navíc smysluplně podpořit v jejich práci,” říká tajemník DigiKoalice Josef Dašek. Tato podpora je o to důležitější ve světle probíhajících změn rámcových vzdělávacích programů na školách, které mění předmět Informatika a zavádí novou klíčovou kompetenci – digitální.  “Jsem ráda, že se mohu ve spolupráci s DigiKoalicí podílet na podpoře učitelů a studentů v České republice v oblasti informatiky. K letošnímu jubilejnímu výročí CodeWeeku jsme připravili deset pracovních listů, které mohou učitelé využít v hodinách informatiky, slovník IT pojmů pro žáky základních škol nebo rozhovory s inspirativními ženami v oblasti digitálních technologií,“ vysvětlila česká ambasadorka CodeWeeku Martina Teichmannová, proč se do týdne programování zapojuje.  

A kde všechny tyto materiály najdete? Stačí zavítat na webové stránky DigiKoalice, kde jsou materiály zdarma a volně ke stažení či sledovat facebookové stránky českého CodeWeeku.

O EVROPSKÉM TÝDNU PROGRAMOVÁNÍ 

Evropský týden programování je občanská iniciativa podporovaná Evropskou komisí, jejímž cílem je přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku, a to zábavnou a poutavou formou prostřednictvím aktivit organizovaných po celém světě učiteli a nadšenci do programování. Letos proběhne již desátý ročník. Přispívá tak k evropským cílům pro digitální dekádu, podle nichž by do roku 2030 mělo mít digitální dovednosti 80 % evropské populace. 

DŮLEŽITÉ ODKAZY 

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na adrese codeweek@npi.cz nebo info@codeweek.eu.