Vítězové Evropské ceny digitálních dovedností 2023

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. července 2023 17.07.2023

Čekání je u konce! Vítězové Evropských cen digitálních dovedností 2023 byli vyhlášeni 28. června 2023. Oceněno bylo šest projektů z celé Evropy v pěti kategoriích.

Během slavnostního vyhlášení cen EDSA23 v Bruselu zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení v DG CNECT Evropské komise June Lowery-Kingston, předala ceny šesti vynikajícím projektům, které úspěšně podporují Evropany při získávání základních a pokročilých digitálních dovedností. 

Úroveň 330 přihlášek do Evropského roku dovedností 2023 byla mimořádně vysoká, a to ve všech pěti kategoriích. V celé Evropě se realizuje mnoho zajímavých projektů, které ukazují, že digitální dovednosti jsou pro každého – bez ohledu na věk, pohlaví, postižení či lokalitu. Každý z těchto oceněných projektů přináší skutečnou změnu inovativním a efektivním způsobem a přináší perspektivu životních příležitostí pro dívky, děti, osoby s mentálním postižením i odborníky, kteří se nezabývají technologiemi.

Jude Lowery-Kingston, zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení v DG CNECT Evropské komise

Mezi vítězi jsou velmi rozmanité projekty a organizace: od partnerství soukromého a veřejného sektoru po místní projekty zdola, od občanských organizací a místních škol po konsorcia EU, která dávají dohromady vysoce odborné univerzity. Vítězové roku 2023 ukazují živý obraz, pokud jde o digitální dovednosti v Evropě.

A vítězi se stali…
V kategorii Postavení mladých lidí v digitální oblasti: UBBU – Učí se kódovat (Portugalsko)

Ubbu je platforma pro informatiku a programování, která pomocí her učí děti ve věku 6 až 12 let programovat. Děti se díky ní učí řešit logické úkoly a rozvíjet dovednosti v podobě řešení problémů a zároveň se seznamují s cíli udržitelného rozvoje.

Projekt byl vyvinut portugalským startupem Ubbu, který se zabývá vzděláváním a sociálními dopady. Jeho zavádění do veřejných škol v Portugalsku podporují ministerstvo školství, Nadace pro vědu a technologie, Univerzita v Aveiru, Nadace Altice, Santa Casa da Misericórdia Lisboa, banka Montepio a společnost Siemens Portugal.

Projekt byl vybrán jako vítěz této kategorie pro svou schopnost expandovat a mít široký dopad ve více zemích a pro svůj atraktivní formát. Jedná se o platformu speciálně koncipovanou tak, aby ji mohly využívat rodiny, učitelé i lidé bez zkušeností s kódováním, a je tedy ohromným nástrojem pro společné učení dětí i dospělých. Obchodní model Ubbu je navíc velmi udržitelný v čase.

Předání ceny vítězi kategorie Postavení mladých lidí v digitální oblasti

V kategorii Digitální dovednosti pro vzdělávání: Ex aequo: Open the Box (Itálie) a Pix (Francie)

Projekt Open the Box byl spuštěn v roce 2020 uprostřed pandemie COVID-19 s cílem vytvořit škálovatelný a účinný projekt mediální gramotnosti. Zaměřuje se na boj proti online dezinformacím a cílí na učitele a vychovatele s cílem zlepšit digitální dovednosti žáků ve věku od 11 do 18 let.

Dataninja je vedoucí institucí tohoto projektu a spolupracuje s partnery, jako jsou SkyTg24, Meet Digital Culture Center – Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Agnelli, Sapere Digitale, Provincia Autonoma di Bolzano, Liceo Peano di Cuneo, Istituto Avogadro, Capgemini.

Porota vybrala Open the Box jako vítěze na základě udržitelnosti a rozšiřitelnosti projektu. Po úvodní tříleté pilotní fázi na středních školách plánuje rozšíření své působnosti na vyučující a pedagogické pracovníky základních škol. Chce také spolupracovat s nevládními organizacemi a pedagogy působícími ve znevýhodněných oblastech, stejně jako s veřejnými knihovnami, kulturními centry a nadacemi, a zajistit tak dostupnost pro znevýhodněné skupiny, sociálně znevýhodněné osoby a osoby se speciálními potřebami. Budoucím krokem projektu Open the box je rozšíření projektu do dalších evropských jazyků a zemí.

Předání ceny vítězi kategorie Digitální dovednosti pro vzdělávání

Pix je veřejná online služba, která slouží k hodnocení, rozvoji a certifikaci digitálních dovedností ve Francii, Belgii a v celé Evropě. Během šesti let PIX pomohl každoročně více než 4,5 milionu studentů zlepšit jejich digitální dovednosti prostřednictvím zábavných a náročných testů, zároveň však učitelé mohou sledovat rozvoj digitální gramotnosti studentů. Projekt probíhá pod vedením francouzského ministerstva národního vzdělávání, ministerstva vysokého školství a společnosti GIP Pix.

Pix byl zvolen jako vítěz díky svému mimořádnému rozsahu a dopadu na studenty, učitele a školy. Sehrál zásadní roli při zvyšování digitální gramotnosti nejen ve Francii a Belgii, ale i v celé Evropě. Díky svému poslání podporovat digitální dovednosti mladých studentů se Pix zásadně podílí na zlepšování digitálních dovedností a podpoře příležitostí k celoživotnímu vzdělávání.

Předání ceny vítězi kategorie Digitální dovednosti pro vzdělávání

V kategorii Začlenění do digitálního světa – DigiAcademy (EIT Health, Irsko, Chorvatsko, Španělsko, Švédsko a Francie)

Digi-ID je celoevropský multidisciplinární projekt financovaný EIT Health, který iniciovala Trinity College Dublin společně s National Learning Network/Rehabcare, Brothers of Charity, Avista, St Michael’s House, Central Remedial Clinic, Stewarts Care, MADoPA, Karolinska Institut, University of Zagreb. Zaměřuje se na zdraví, vzdělávání a technologie pro osoby s mentálním postižením (intellectual disabilities – ID). Na základě zkušeností a aktivit s více než 500 osobami s ID tým vyvinul “DigiAcademy”: přístupnou platformu pro vzdělávání v oblasti digitálních dovedností.

Projekt si zasloužil ocenění díky společnému procesu navrhování a spolupráce na vývoji, do něhož byly zapojeny osoby s ID. Tím, že DigiAcademy upřednostňuje přístupnost, uživatelskou přívětivost a přizpůsobuje platformu a obsah specifickým potřebám cílové skupiny, nabízí jedinečný a cenný zdroj pro vzdělávání v oblasti digitálních dovedností.


V kategorii Kariéra žen v ICT – Girls Code it Better (Itálie)

Projekt Girls Code It Better, který byl spuštěn v roce 2014 v Itálii, je bezplatný program zaměřený na digitální kreativitu a podnikání, který dívkám přibližuje kariéru v oblasti technologií a STEM. Projekt vede společnost Officina Futuro Fondazione W-Group.

Pro výběr projektu Girls Code it Better jako vítěze EDSA23 hovoří dva hlavní důvody. Zaprvé, projekt podporuje digitální i podnikatelské cesty pro dívky a zadruhé, při výběru hrál významnou roli působivý záběr a přínos této iniciativy. Díky 522 klubům založeným na 223 středních školách a účasti více než 10 000 dívek ze 17 italských regionů ukazuje iniciativa Girls Code it Better svou schopnost zapojit dívky a podpořit jejich zájem o ICT a kariéru v oblasti STEM.


V kategorii Digitální zvyšování kvalifikace @ PráceAI4gov (Španělsko, Itálie, Německo, Estonsko)

Master in Artificial Intelligence for Public Services (AI4Gov) je vysokoškolský vzdělávací program financovaný Evropskou unií a vyvinutý čtyřmi předními evropskými univerzitami v oblasti digitálních, technologických a technických věd (Universidad Politécnica de Madrid, Španělsko, Politecnico di Milano, Itálie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Německo a Tallinn University of Technology, Estonsko). Účastníci semináře získají odborné znalosti, které umožní provést zásadní změny v poskytování veřejných služeb prostřednictvím etické a dopadové strategie implementace umělé inteligence.

Projekt byl oceněn za inovativní přístup k vysokoškolskému vzdělávání, který spojuje oblasti umělé inteligence, veřejných služeb a digitální transformace. Tento projekt je průkopníkem jedinečné vzdělávací cesty, která se zaměřuje na rostoucí poptávku po dovednostech v oblasti umělé inteligence ve státní správě a administrativě.


O porotě EDSA23

Platforma Evropské komise pro digitální dovednosti a pracovní místa, která ocenění pořádala, obdržela 330 přihlášek ze všech evropských zemí. Šest oceněných vybrala z 28 finalistů pětičlenná porota složená z: Alice Bougnères, Stefano Kluzer, Keith Quille, Veronica Stefan a Juliane Reppert-Bismarck.

Spolupráce s národními koalicemi pro digitální dovednosti a pracovní místa: vítězové a porota soutěže EDSA23 společně navrhují řešení a konkrétní opatření pro digitální dovednosti.

Zástupci oceněných projektů byli pozváni k slavnostnímu předání cen v Bruselu. Následující den se také zúčastnili interaktivního workshopu společně s národními koalicemi pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Jak ocenění, tak tři členové poroty, Alice Bougnères, Stefano Kluzer a Veronica Stefan, dali své praktické zkušenosti a odborné znalosti do služeb celoevropské sítě koalic: místních národních organizací, které ve svých zemích podporují a propagují digitální dovednosti na všech úrovních.

Během workshopu byly pojmenovány nové výzvy a společně byla navržena zajímavá praktická řešení, která budou sloužit jako podklad pro případné budoucí projekty v evropských zemích.

Fotografie: Christophe Vander Eecken

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz