Knihovníci sdílejí zkušenosti s podporou digitálních dovedností a kompetencí v tomto odvětví

Autor: Zane Silina Publikováno: 13. října 2022 13.10.2022

V pátek 7. října se konal seminář o sdílení zkušeností na téma „Podpora digitálních dovedností a kompetencí pro knihovníky“ pro zástupce veřejných knihoven lotyšských obcí zapojených do mezinárodního projektu „Digital Biblio“ prováděného s podporou Evropské unie.

Cílem projektu je určit stávající a nové dovednosti, které knihovna potřebuje k pochopení budoucích pracovních profilů Evropy v knihovním odvětví 21. století, a podpořit rozvoj vysoce kvalifikované a mobilní pracovní síly odstraněním rozdílů mezi formálním vzděláváním a trhem práce.

Z Lotyšska se do projektu zapojilo 28 veřejných knihoven místní samosprávy, které vytvořily průzkumné digitální materiály a on-line nástroje spolu se speciálně připravenými mentory, zatímco tým pro řízení projektu souběžně s pracovním procesem tohoto knihovníka připravuje program odborného vzdělávání a přípravy, který bude k dispozici všem knihovníkům po dokončení projektu v březnu 2023.

Seminář uspořádali partneři projektu z Lotyšska – SIA DMG (skupina pro datová média, Lotyšsko) a Centrum pro kulturní informační systémy.

Při zahájení akce přivítali knihovníky Mārs Jkobsone, projektový manažer SIA DMG, kteří uvítali vysokou míru angažovanosti a zájmu lotyšských knihoven o tento projekt a zdůraznili, že knihovníki při výkonu své individuální činnosti v rámci digitálního biblio rovněž působí jako výzkumní pracovníci, kteří svým zapojením a sdílením zkušeností pomáhají spoluvytvářet a zlepšovat program odborného vzdělávání, který má být v rámci projektu vypracován. Paní Jkobsson rovněž zdůraznila globální význam tohoto odvětví na evropské úrovni vytvořením nadnárodní platformy pro osobní vzdělávání, kde bude mít každý knihovník rovněž možnost vytvořit si vlastní individuální účet a portfolio s informacemi o různých možnostech rozvoje digitálních dovedností.

Zástupce střediska kulturních informačních systémů Inga Niedra podal přehled o dosavadním pokroku projektu a analyzoval různé nápady předložené knihovnami podílejícími se na projektu s cílem podpořit lepší získávání a rozvoj digitálních dovedností občanů.

V návaznosti na seminář se zástupci knihoven podílejících se na digitálním Biblio podělili o své zkušenosti s prací na rozvoji jednotlivých projektů v terénu, které představili knihovníci knihovny Pilsrundale, knihovny obce Madona, knihovna občanské farnosti Vecpiebalgs, knihovna města Skrunda a knihovna Ventspils.

O specializačním kurzu projektu Biblio:

Účastníci se mohli zaregistrovat do jednoho ze dvou specializačních kurzů speciálně navržených pro profily pracovních rolí vytvořené odborníky v knihovně:

V období od února do listopadu letošního roku se uskuteční pilotní školení pro specializační kurz Biblio, jehož součástí jsou:

Pilotní školení probíhá ve čtyřech členských státech projektu Biblio – Lotyšsku, Bulharsku, Řecku a Itálii. Kurz je aktuální a umožňuje rozvoj digitálních, podnikatelských a průřezových dovedností, které jsou považovány za základní dovednosti pro pracovníky knihoven v nové éře. Ačkoli je kurz zaměřen na knihovníky a pracovníky v tomto odvětví, může být rovněž vhodný pro každého, kdo má zájem o rozvoj informačního odvětví a potenciál digitalizace v knihovnách.

Tento projekt je financován z podpory Evropské komise. Zakázka č.: 608964-EPP-1–2019-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.