Knihovnictví v Evropě – mapování profesních potřeb

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 4. února 2022 04.02.2022

Cílem zprávy „Librarianship in Europe – mapping professional needs“ je určit nedostatek dovedností v belgickém, bulharském, řeckém, italském a lotyšském knihovnickém odvětví způsobený digitální transformací. Konsorcium se zaměřilo především na veřejné knihovny, neboť ty byly pro partnery relevantnější, pokud by však bylo možné získat poznatky z jiných typů knihoven, byly tyto poznatky zahrnuty do výsledků zprávy. 

Pokud jde o zprávu, partneři prováděli čtyři různé činnosti: rozbor podkladů, průzkum potřeb v oblasti odborné přípravy; podrobné rozhovory s odborníky v knihovnách; a rozhovory o osvědčených postupech s poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy. Každá část zprávy zkoumá výsledky každé země a vytváří srovnávací analýzu pro každou výzkumnou činnost. Na konci zprávy jsou na základě výsledků výzkumu navrženy dva nově vznikající profily pracovních míst. 

Sekundární výzkum

Výzkum vyústil v počáteční nedostatky v dovednostech, které se objevily v partnerských zemích. Bulharští knihovníkové si přejí naučit se digitální dovednosti, což naznačuje nízkou výchozí úroveň těchto dovedností. Zdá se však, že požadavky na digitální dovednosti v Itálii, Lotyšsku, Belgii a Řecku naznačují, že se očekává základní úroveň s možností prohlubování dovedností v závislosti na dostupných možnostech neformální odborné přípravy. 

Průzkum

Průzkum potřeb v oblasti odborné přípravy, který byl určen odborníkům v knihovnách, poukázal na tři oblasti nedostatků v oblasti působnosti DigComp 2.1: bezpečnost, vytváření digitálního obsahu a řešení problémů. Obecně se zdá, že odborníci v knihovně, kteří dokončili průzkum, byli motivováni a vědomi si potřeby obnovovat své dovednosti a identifikovali různé potřeby v oblasti odborné přípravy, aby mohli plnit své povinnosti: 

Při hloubkových pohovorech se dotazovaní domnívali, že během kariéry odborníka knihovny je zapotřebí prohlubování dovedností, aby si udrželi krok s technologickými změnami a měli příslušné znalosti. Několik respondentů uvedlo, že knihovníki mohou mít důvěru ve své schopnosti v oblasti mediální gramotnosti, musí však pravidelně absolvovat odbornou přípravu, aby měli znalosti a dovednosti, které jsou i nadále relevantní pro jejich povolání. 

Pohovory o osvědčených postupech v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Všechny provedené rozhovory o osvědčených postupech se týkají různých oblastí digitálních kompetencí. Obecně se uznává, že knihovnické služby musí být více zaměřeny na digitalizaci a že odborníci v knihovnách musí mít možnost používat digitální nástroje ve službách svých komunit. Na základě těchto rozhovorů o osvědčených postupech je velmi zapotřebí příležitostí ke kombinovanému učení, které studentům umožní vyvážit profesní a osobní závazky. Osnovy BIBLIO v oblasti odborného vzdělávání a přípravy budou zahrnovat praktické činnosti, což je kombinovaný formát, jehož cílem je poskytovat teoretické aspekty on-line a sdružovat účastníky vzdělávání pro praktické aktivity v prezenčním režimu, se zdá být nejlepším formátem. 

Pracovní profily byly vypracovány dva odlišné pracovní profily na základě potřeb v oblasti odborné přípravy, které odborníci v knihovnách uvedli v průzkumu a podrobných pohovorech a vnitrostátních souvislostech: Referent pro komunitní angažovanost a komunikaci a facilitátor digitální transformace. Pracovní profily podrobně popsané v této zprávě mají reagovat na potřeby komunikace a odborné přípravy zaměřené na usnadnění komunit a na potřeby digitalizace a technické podpory, která je pro ně nezbytná. Jejich cílem je posílit digitální dovednosti všech profesionálů v knihovnách alespoň na „mezilehlou“ úroveň ve všech oblastech DigComp 2.1.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.