Dovednosti pro čipy: Komise navrhuje Zákon o čipech k posílení konkurenceschopnosti Evropy a digitální transformaci

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 10. února 2022 10.02.2022

Bez čipů není digitální technologie. Polovodičové čipy jsou klíčové pro klíčové digitální technologie budoucnosti, včetně umělé inteligence (AI), 5G a edge computingu, jak je stanoveno v Digitální dekádě EU 2030Evropská komise navrhla zákon o čipech EU k rozvoji úspěšného polovodičového ekosystému, odolného dodavatelského řetězce a k podpoře kvalifikačních a rekvalifikačních iniciativ v oblasti mikroelektroniky.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021 představila nový zákon o čipech EU, který by měl přispět k vytvoření nejmodernějšího evropského čipového ekosystému a upevnit technologickou suverenitu Unie.

Evropská komise předložila 8. února 2022 tuto novou strategii: Evropský zákon o čipech. Tato strategie má zaručit, že EU bude disponovat potřebnými prostředky, dovednostmi a technologickými schopnostmi, aby se stala lídrem v polovodičovém odvětví, a to nejen v oblasti výzkumu a technologií při navrhování, výrobě a balení vyspělých čipů.

Evropský zákon o čipech umožní EU zabývat se nedostatkem polovodičů a upevnit vedoucí postavení Evropy v oblasti technologií. Strategie uvolní více než 43 miliard EUR veřejných a soukromých investic a nastaví pravidla pro přípravu, předvídání a rychlou reakci na případné budoucí narušení dodavatelského řetězce.

Aby Evropa dosáhla těchto ambiciózních cílů, bude potřebovat kvalifikovanou pracovní sílu v odvětví mikroelektroniky. Poptávka po talentovaných pracovnících v oblasti elektroniky totiž v posledních 20 letech roste, přičemž evropský mikroelektronický průmysl bude v roce 2018 přímo zodpovědný za 455 000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Hlavní výzvou pro toto odvětví je pak přilákat a udržet si vysoce kvalifikované talenty. K tomu je zapotřebí přístup k nejmodernějšímu konstrukčnímu a výrobnímu vybavení, které průmysl používá, a také další vzdělávání studentů zaměřené na řešení problémů skutečného podnikání.

Podpora vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování kvalifikace v odvětví mikroelektroniky

Jedním z hlavních pilířů evropské iniciativy Chips for Europe je podpořit vzdělávání, odbornou přípravu, zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci a podpořit tím rozvoj kvalifikované pracovní síly v oblasti výroby polovodičových čipů v Evropě. Akce budou zaměřeny zejména na přístup k postgraduálním programům v oblasti mikroelektroniky, krátkodobým vzdělávacím kurzům, pracovním stážím/stážím a učňovskému vzdělávání, školení v moderních laboratořích atd.

Iniciativa navíc přispěje k vytvoření sítě kompetenčních center v celé Evropě, která budou poskytovat přístup k technickým odborným znalostem a experimentům v oblasti polovodičů a pomáhat společnostem, zejména malým a středním podnikům, rozvíjet a zlepšovat konstrukční schopnosti a dovednosti. Tato centra se mají stát středisky inovací a nových talentů a tím zvyšovat technologickou přitažlivost Evropy ve výrobě polovodičů. Centra se budou zabývat otázkou kvalifikovaných pracovníků, přitáhnou a zapojí nové talenty a přispějí ke vzniku kvalifikované pracovní síly, která bude potřebná v odvětví polovodičů, umožní rovněž rekvalifikaci a doplnění kvalifikace pracovníků.

Síť kompetenčních center napomůže zvýšit povědomí a poskytne zúčastněným stranám potřebné know-how, odborné znalosti a dovednosti, které jim pomohou urychlit vývoj a integraci nových polovodičových technologií. Rovněž usnadní přenos odborných znalostí mezi členskými státy a regiony, což podpoří výměnu dovedností, znalostí a osvědčených postupů a vytváření společných vzdělávacích programů.

K dosažení těchto cílů jsou členské státy rovněž vyzvány, aby v oblasti mikroelektroniky zlepšovaly své národní strategie v oblasti dovedností, včetně těch, které se odrážejí v národních reformních plánech.

© Evropská unie, 2022. 
Zdroje: EK – Audiovizuální služba

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.