Komise navrhuje akt o čipech na podporu konkurenceschopnosti Evropy a dosažení digitální transformace

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 10. února 2022 10.02.2022

Digitální technologie bez čipů neexistují. Polovodičové čipy mají zásadní význam pro klíčové digitální technologie budoucnosti, včetně umělé inteligence, 5G a edge computingu, jak je stanoveno v digitální dekádě EU 2030. Evropská komise navrhla akt EU o čipech s cílem vytvořit prosperující polovodičový ekosystém, odolný dodavatelský řetězec a podpořit iniciativy v oblasti dovedností a rekvalifikace v oblasti mikroelektroniky.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021 oznámila nový akt EU o čipech, jehož cílem je společně vytvořit nejmodernější evropský čipový ekosystém a posílit technologickou suverenitu Unie.

Dne 8. února 2022 navrhla Evropská komise tuto novou strategii: Evropský akt o čipech. Cílem strategie je zajistit, aby EU disponovala nezbytnými nástroji, dovednostmi a technologickými schopnostmi, aby se stala lídrem v odvětví polovodičů, a to nad rámec výzkumu a technologií v oblasti navrhování, výroby a balení pokročilých čipů.

Díky evropskému aktu o čipech bude EU schopna řešit nedostatek polovodičů a posílit vedoucí postavení Evropy v oblasti technologií. Strategie zmobilizuje více než 43 miliard EUR veřejných a soukromých investic a stanoví opatření pro přípravu, předvídání a rychlou reakci na případná budoucí narušení dodavatelského řetězce.

K dosažení těchto ambiciózních cílů bude Evropa potřebovat kvalifikovanou pracovní sílu v odvětví mikroelektroniky. Poptávka po talentech v oblasti elektroniky v posledních 20 letech ve skutečnosti roste, přičemž evropský průmysl mikroelektroniky byl v roce 2018 přímo odpovědný za 455,000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Hlavním úkolem tohoto odvětví je pak přilákat a udržet si vysoce kvalifikované talenty. Za tímto účelem je zapotřebí přístup k nejmodernějším návrhovým a výrobním zařízením používaným v tomto odvětví, jakož i větší odborná příprava studentů zaměřená na skutečné problémy spojené s podnikáním.

Posílení vzdělávacích programů pro zvyšování kvalifikace v odvětví mikroelektroniky

Jedním z hlavních pilířů iniciativy Čipy pro Evropu je podpora iniciativ v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, získávání dovedností a rekvalifikace s cílem podpořit vytváření kvalifikované pracovní síly v evropské výrobě polovodičových čipů. Akce budou zejména podporovat přístup k postgraduálním programům v oblasti mikroelektroniky, krátkodobým kurzům odborné přípravy, stážím a učňovské přípravě, odborné přípravě v pokročilých laboratořích atd.

Iniciativa bude navíc podporovat síť středisek kompetencí, která se nacházejí v celé Evropě a která poskytnou přístup k technickým odborným znalostem a experimentům v oblasti polovodičů a pomohou společnostem, zejména malým a středním podnikům, přistupovat ke kapacitám v oblasti navrhování a zlepšovat je a rozvíjet dovednosti. Tato centra se mají stát póly přitažlivosti pro inovace a nové talenty, čímž se zvýší technologická atraktivita Evropy pro výrobu polovodičů. Budou řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků, přilákat a mobilizovat nové talenty a podporovat vznik náležitě kvalifikované pracovní síly pro posílení odvětví polovodičů, mimo jiné prostřednictvím rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků.

Síť kompetenčních center pomůže zvýšit povědomí a poskytnout zúčastněným stranám potřebné know-how, odborné znalosti a dovednosti, aby jim pomohla urychlit vývoj a integraci nových polovodičových technologií. Rovněž usnadní předávání odborných znalostí mezi členskými státy a regiony a podpoří výměnu dovedností, znalostí a osvědčených postupů a provádění společných vzdělávacích programů.

Za účelem dosažení těchto cílů se členské státy rovněž vyzývají, aby posílily své vnitrostátní strategie v oblasti dovedností v oblasti mikroelektroniky, včetně těch, které jsou zohledněny v národních plánech reforem.

© Evropská unie, 2022. 
Zdroje: EK – Audiovizuální služba

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.