Komise navrhuje deklaraci o digitálních právech a zásadách ve prospěch všech občanů EU

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 27. ledna 2022 27.01.2022

Dne 26. ledna 2022 navrhla Evropská komise definovat soubor zásad digitální transformace zaměřené na člověka. Toto evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách by bylo referenčním rámcem pro občany a pokyny pro podniky a tvůrce politik.

Pro Evropskou komisi je klíčovou prioritou, aby středobodem digitální transformace byli občané. Digitální transformace by měla být utvářena v souladu s našimi evropskými hodnotami a právními normami. Proto Evropa potřebuje k tomu, aby měla z digitální transformace skutečně prospěch všichni, kvalifikovanou pracovní sílu, digitálně nemocné občany a aby každý měl jasný referenční bod, pokud jde o to, jaký druh digitální transformace Evropa podporuje a hájí.

Toto prohlášení reaguje na výzvy Evropského parlamentu k zajištění plného souladu přístupu EU k digitální transformaci se základními právy, jakož i k posílení digitálních dovedností a kompetencí a k podpoře vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání.

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová uvedla: „Chceme, aby byly technologie bezpečné, sloužily všem a respektovaly naše práva a hodnoty. A to i tehdy, když jsme online. Chceme, aby měl každý možnost aktivně se účastnit života naší stále digitalizovanější společnosti. Toto prohlášení nám zajistí pevný základ pro práva a zásady v online světě.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Evropané by měli vědět toto: ať už bydlíte, studujete, pracujete či podnikáte v Evropě, budete se moci spolehnout na konektivitu nejvyšší třídy, bezproblémový přístup k veřejným službám a bezpečný a spravedlivý digitální prostor. Prohlášení o digitálních právech a zásadách rovněž jednou provždy stanoví, že to, co je nezákonné offline, je nezákonné i v online prostředí. Naším cílem je prosazovat tyto zásady jako normu i na světové úrovni.“

Prohlášení vychází z digitálních cílů stanovených digitální dekádou pro dosažení digitálně transformované Evropy do roku 2030 a ze zkušeností s evropským pilířem sociálních práv.

Práva a zásady pro lepší digitální transformaci

Prohlášení předkládá digitální zásady, které mají sloužit všem Evropanům, a to zejména v těchto směrech:

Tato práva a zásady by měly doprovázet evropské občany v jejich každodenním životě, podporovat účast všech v digitálním veřejném prostoru, zvyšovat bezpečnost, ochranu a posílení postavení jednotlivců a podporovat udržitelnost digitální budoucnosti.

Tímto prohlášením o digitálních právech a zásadách Komise předkládá jak referenční rámec pro lidi, tak příručku pro podniky a tvůrce politik s cílem postavit lidi do středu digitální transformace.

Jako další krok vyzvala Komise Radu a Evropský parlament, aby návrh prohlášení projednaly a schválily jej na nejvyšší úrovni do letošního léta.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.