Komise předkládá deklaraci o digitálních právech a zásadách pro všechny obyvatele EU

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 27. ledna 2022 27.01.2022

Evropská komise navrhla 26. ledna 2022 definovat soubor zásad pro digitální transformaci zohledňující potřeby jednotlivců. Tato evropská deklarace o digitálních právech a zásadách by byla referenčním rámcem pro občany a vodítkem pro podniky a tvůrce politik.

Klíčovou prioritou Evropské komise je dostat občany do ohniska procesu digitalizace. Digitální transformace by měla být utvářena v souladu s našimi evropskými hodnotami a zákony. Proto, aby z digitální transformace měl prospěch skutečně každý, potřebuje Evropa kvalifikovanou pracovní sílu, digitálně zdatné občany a to, aby každý měl jasný orientační bod, jaký druh digitální transformace Evropa podporuje a obhajuje.

Tato deklarace vychází vstříc výzvám Evropského parlamentu, který požaduje, aby byl přístup EU k digitální transformaci plně v souladu se základními právy a aby se posilovaly digitální dovednosti a kompetence a podporoval vysoce výkonný ekosystém digitálního vzdělávání.

Výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu přizpůsobenou digitálnímu věku Margrethe Vestagerová uvedla: “Chceme bezpečné technologie, které fungují ve prospěch lidí a respektují naše práva a hodnoty. I když jsme online. A chceme, aby každý měl možnost aktivně se zapojit do naší stále více digitalizované společnosti. Toto prohlášení nám dává jasný referenční bod pro práva a zásady pro online svět.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: “Chceme, aby Evropané věděli, že když žijí, studují, pracují nebo podnikají v Evropě, mohou se spolehnout na špičkové připojení, bezproblémový přístup k veřejným službám a bezpečný a spravedlivý digitální prostor. Prohlášení o digitálních právech a zásadách také jednou provždy stanoví, že to, co je nezákonné offline, by mělo být nezákonné i online. Naším cílem je také prosazovat tyto zásady jako standard pro celý svět.

Deklarace vychází z digitálních cílů stanovených Digitální dekádou dpro dosažení digitálně transformované Evropy do roku 2030 a ze zkušeností Evropského pilíře sociálních práv.

Práva a zásady digitální transformace

Deklarace předkládá digitální zásady, které mají sloužit všem Evropanům, a to zejména v těchto bodech:

Tato práva a zásady mají doprovázet evropské občany v jejich každodenním životě, podporovat účast všech v digitálním veřejném prostoru, zvyšovat bezpečnost, ochranu a posílení postavení jednotlivců a podporovat udržitelnou digitální budoucnost.

Tímto prohlášením o digitálních právech a zásadách Komise předkládá referenční rámec určený občanům a zároveň jde o návod pro podniky a tvůrce politik s cílem postavit občany do popředí digitální transformace.

Komise vyzvala Radu EU a Evropský parlament, aby návrh deklarace projednaly a do léta roku 2022 jej schválily na nejvyšší úrovni.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.