Komise přijala návrh na zahájení Evropského roku dovedností

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 14. října 2022 14.10.2022

V návaznosti na oznámení předsedkyně Ursuly von der Leyenové ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022 přijala Komise návrh, aby se rok 2023 oficiálně stal Evropským rokem dovedností.  

Ekologická a digitální transformace otevírají nové příležitosti pro Evropany a hospodářství EU. V tomto ohledu je nezbytné vybavit všechny Evropany znalostmi a dovednostmi potřebnými k tomu, aby mohli čelit budoucnosti, a to jak v práci, tak v každodenním životě.

Dnes však více než 75 % podniků v EU uvádí, že je obtížné najít zaměstnance s požadovanými dovednostmi, a nejnovější údaje Eurostatu ukazují, že pouze 37 % dospělých se pravidelně účastní odborné přípravy. Nejnovější údaje DESI 2022 rovněž ukazují, žekaždá třetina osob zaměstnaných v Evropě nemá základní digitální dovednosti.

S cílem řešit všeobecný nedostatek dovedností v Evropě navrhla Komise oživit celoživotní učení prostřednictvím Evropského roku dovedností ve spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy, sociálními partnery, veřejnými a soukromými službami zaměstnanosti, obchodními a průmyslovými komorami, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy, jakož i pracovníky a podniky dohromady. V tomto ohledu Komise konkrétně navrhuje:

V zájmu dosažení těchto cílů bude Komise podporovat příležitosti k prohlubování dovedností a změně kvalifikace tím, že zdůrazní příslušné iniciativy EU a možnosti financování s cílem podpořit jejich zavádění, provádění a provádění v praxi.

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k této iniciativě uvedla:

„Digitální dovednosti jsou zásadní, máme-li dělat to, co chceme s technologiemi. Řídit svůj život pomocí digitálních prostředků – např. placení účtů, žádosti o parkovací povolení atd. – vyžaduje od nás jakožto občanů určité znalosti. Hledání řešení pro společnost pomocí technologií, které nám pomáhají v našem každodenním životě, vyžaduje odborné znalosti. O cílech jsme již rozhodli a nyní nastal čas jednat. Evropský rok dovedností nám pomůže zaměřit naše úsilí na to, abychom lidem umožnili učit se.“

© Evropská unie 2022, audiovizuální služba EK

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.