Komise vybrala prvních 50 společností vedených ženami s cílem podpořit inovace v oblasti deep tech technologií v Evropě

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 8. března 2022 08.03.2022

Dne 1. března 2022 oznámila Komise výsledky první výzvy v rámci pilotního programu Women TechEU, který podporuje startupy v oblasti deeptech vedených ženami. Výzva je financována v rámci pracovního programu pro evropské inovační ekosystémy v rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa

Women TechEU je nová iniciativa Evropské unie. Režim nabízí granty na podporu prvních kroků v inovačním procesu a růstu společnosti v hodnotě 75,000 EUR. Nabízí rovněž mentorství a odborné vedení prostřednictvím programu Evropské rady pro inovace (ERI) Ženy ve vedoucích pozicích a napříč celou EU příležitostmi k navazování kontaktů

Pokud jde o výsledek první výzvy Women TechEU, Marija Gabrielová, Komise pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, poznamenala: „Jsem obzvláště hrdá na úspěšný výsledek první výzvy programu Women TechEU. Vysoký počet nevyřízených žádostí potvrzuje, že je třeba, aby ženy v deep technice získaly podporu pro své podniky v raném a nejrizikovějším stadiu. Těmto 50 společnostem vedeným ženami pomůžeme s financováním, mentorováním a vytvářením sítí a v roce 2022 tento program rozšíříme.“

Komise bude na základě nezávislého hodnocení podporovat první skupinu 50 společností vedených ženami z 15 různých zemí. Projekty budou zahájeny na jaře 2022 a očekává se, že budou trvat 6 až 12 měsíců. Úspěšné společnosti vyvinuly špičkové a přelomové inovace v celé řadě oblastí, od včasné diagnostiky a léčby rakoviny až po snížení negativního dopadu emisí metanu. Zabývají se cíli udržitelného rozvoje, například bojem proti změně klimatu, omezováním plýtvání potravinami, rozšiřováním přístupu ke vzdělání a posilováním postavení žen. 

V návaznosti na obrovskou reakci na první pilotní projekt Komise v roce 2022 obnoví program Women TechEU. Rozpočet na příští výzvu bude navýšen na 10 milionů EUR, což umožní financovat přibližně 130 společností. Tato druhá výzva bude zveřejněna v roce 2022

Více informací o výzvách Ženy TechEU naleznete zde.   

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.