Komise zahajuje strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. října 2021 22.10.2021

Přechod na digitální technologie je jednou z hlavních priorit Evropské komise a členských států EU. Aby z digitální transformace mohl mít prospěch skutečně každý, potřebuje Evropa kvalifikovanou pracovní sílu, digitálně zdatné občany a vzdělávací systém, který bude odrážet rostoucí význam digitálních technologií a dovedností.

Předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu EU v roce 2021 zdůraznila, že k dosažení tohoto cíle a splnění cílů digitální dekády je zapotřebí strukturovaný a účinný dialog na nejvyšší úrovni.  

Komise oznámila 8. října 2021 zahájení tohoto strukturovaného dialogu s členskými státy a stanovila plán pro další postup. Oznámení následovalo po projektovém setkání výkonné místopředsedkyně Margrethe Vestagerové, místopředsedy Margaritise Schinase a komisařů Mariyi Gabriela, Nicolase Schmita a Thierryho Bretona, kteří prohlásili, že:

“V rámci Digitální dekády jsme si stanovili ambiciózní cíle, jako například umožnit 80 % lidí dosáhnout základních digitálních dovedností a do roku 2030 zaměstnat v EU 20 milionů odborníků na informační a komunikační technologie. Toho dosáhneme pouze tehdy, pokud budeme v EU pracovat jednotně na všech úrovních. Proto jsme velmi rádi, že byl zahájen strukturovaný dialog s akčním plánem.”

Dialog bude probíhat do konce roku 2022 a budou do něj zapojeny různé úrovně vlád a společnosti členských států, od vzdělávacích institucí až po soukromý sektor a občanskou společnost. Výsledky budou podkladem pro konkrétní iniciativy na úrovni EU týkající se faktorů umožňujících zefektivnit digitální vzdělávání a dovednosti v příštím desetiletí. Iniciativy a výsledky budou oznámeny do konce roku 2022.  

© Evropská unie, 2021. Zdroje: EK – Audiovizuální služba