Komise zahajuje strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. října 2021 22.10.2021

Digitální transformace zaujímá přední místo v agendě Evropy jako jedna z hlavních priorit Evropské komise a členských států EU. Aby Evropa měla z digitální transformace skutečný prospěch, potřebuje kvalifikovanou pracovní sílu, digitálně nemocné občany a vzdělávací systém, který odráží rostoucí význam digitálních technologií a dovedností.

Předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu EU v roce 2021 zdůraznila, že k dosažení tohoto cíle a splnění cílů digitální dekády je zapotřebí strukturovaný a účinný dialog na nejvyšší úrovni.  

Dne 8. října 2021 oznámila Komise zahájení tohoto strukturovaného dialogu s členskými státy a stanovila budoucí plán. Oznámení následovalo po projektové schůzce mezi výkonnou místopředsedkyní Margrethe Vestagerovou, místopředsedou Margaritisem Schinasem a komisaři Mariyou Gabrielovou, Nicolasem Schmitem a Thierrym Bretonem, kteří prohlásili, že:   

„Pro naši digitální dekádu jsme si stanovili ambiciózní cíle, jako je vybavit 80 % lidí základními digitálními dovednostmi a do roku 2030 mít v EU 20 milionů odborníků na IKT. Toho dosáhneme pouze tehdy, budeme-li v EU pracovat jednotně, a to na všech úrovních. Proto jsme velmi potěšeni tím, že strukturovaný dialog byl zahájen spolu s plánem opatření.“

Dialog bude probíhat do konce roku 2022 a bude zahrnovat různé úrovně vlád a společnosti členských států, od vzdělávacích institucí až po soukromý sektor a občanskou společnost. Výsledky budou podkladem pro konkrétní iniciativy na úrovni EU týkající se faktorů umožňujících zefektivnění digitálního vzdělávání a dovedností v příštím desetiletí. Iniciativy a výsledky budou oznámeny do konce roku 2022.  

© Evropská unie, 2021. Zdroje: EK – Audiovizuální služba