Komise zahajuje veřejnou konzultaci o mikro certifikátech pro celoživotní učení a zaměstnanost

Autor: Diem Tran, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 28. května 2021 28.05.2021

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní učení a zaměstnatelnost, která má trvat 12 týdnů.

Tato společná iniciativa vedená komisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marijou Gabrielovou a komisařem pro pracovní místa a sociální práva Nicolasem Schmitem podpoří zavádění vysoce kvalitních krátkých vzdělávacích kurzů, což v konečném důsledku povede k získání mikrocertifikátů. Zavedením rozšířeného evropského přístupu budou příležitosti v celém regionu podstatně dostupnější a celoživotní učení se stane proveditelnou normou.

Komisařka Gabrielová zdůraznila, že vzdělávací příležitosti by měly být „flexibilní, modulární a přístupné každému, kdo chce rozvíjet své kompetence“, aby se přizpůsobily potřebám jednotlivců a aby se celoživotní učení stalo skutečností. Komisařka Schmitová dodala, že „vzhledem k tomu, že členské státy usilují o splnění cíle 60 % dospělých v každoroční odborné přípravě stanoveném v akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv, musíme zajistit, aby se vzdělávání co nejvíce zaměřovalo na uživatele“. To má zásadní význam pro to, aby byly příležitosti pro Evropany přístupné a užitečné a aby byly uznávány na celém evropském trhu.

Občané v celé Evropě stále více potřebují aktualizovat své znalosti, dovednosti a kompetence, aby zaplnili mezery mezi svým formálním vzděláním a potřebami neustále se vyvíjející společnosti a trhu práce. Krátké a flexibilní vzdělávací kurzy nabízené různými veřejnými a soukromými zúčastněnými stranami se v celé Evropě rychle rozvíjejí v reakci na potřebu forem vzdělávání a odborné přípravy zaměřených na účastníky vzdělávání. Tímto způsobem můžeme uspokojit potřeby trhu i uživatelů, abychom zajistili pokračování celoživotního učení a inovací.

Veřejná konzultace bude probíhat do 13. července 2021 ve 23:59 (SELČ).

© Evropská unie, 2020

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.