Konference ke vzdělávání dospělých upozornila na základní dovednosti i celoživotní učení

Autor: EAAL Publikováno: 17. prosince 2021 17.12.2021

17. 12. 2021 Projekt Evropská agenda pro vzdělávání dospělých uspořádal 7. prosince 2021 konferenci, během níž byly prezentovány přístupy k rozvíjení základních a dalších dovedností dospělých a k podpoře celoživotního učení. Prostřednictvím tematicky zaměřených workshopů se účastníci mohli aktivně zapojit do diskuze o příčinách a řešeních nízké účasti dospělých ve vzdělávání, o podpoře digitálních kompetencí či o evaluaci základních dovedností dospělých. K jakým závěrům došli?

Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení bylo téma závěrečné online konference projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL) Národního pedagogického institutu, která se uskutečnila 7. prosince 2021. Konference proběhla ve spolupráci s DigiKoalicí, projektem UpSkilling a platformou EPALE.

Akce se zúčastnilo na osm desítek účastníků, kteří měli možnost zhlédnout prezentace hostů, diskutovat dojmy ve skupinách i aktivně se zapojit do jednoho ze čtyř workshopů. Během bloku prezentací vystoupil Lukáš Průcha z liberecké pobočky Člověka v tísni, který příklady z praxe demonstroval, že nízké základní dovednosti jsou problémem pro uplatnění se v osobním i profesním životě. Petra Holečková z Národní týmu PIAAC poznatky z terénu ukotvila v širším rámci pomocí dat z posledního mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC. Sérii prezentací uzavřela Ľubica Gállová ze Štátného inštitútu odborného vzdelávania, která představila slovenský přístup k základním dovednostem dospělých od projektu po jejich zakotvení ve strategických dokumentech. Celou konferencí účastníky provedl odborník na vzdělávání dospělých Lukáš Němec.

Účastníci měli rovněž příležitost přihlásit se do jednoho ze čtyř workshopů připravených projektem UpSkilling,  platformou EPALE, DigiKoalicí či projektem EAAL. Co se během workshopů dělo a k jakým závěrům diskutující došli?

Workshop UpSkilling: příčiny a řešení nízké účasti dospělých ve vzdělávání

Účastníci workshopu připraveném projektem UpSkilling hledali odpovědi na otázky, proč se dospělí v ČR tak málo vzdělávají a co udělat pro to, aby se vzdělávali více. V diskuzi zazněly následující myšlenky:

Jaké jsou příčiny dlouhodobě nízké účasti dospělých na dalším vzdělávání?

Co je možné udělat pro zlepšení situace?

Workshop EPALE: rozvoj dovedností s EPALE a příklady z projektu Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce připravil pro účastníky workshop na téma Jak podpořit rozvoj dovedností dospělých za využití platformy EPALE i realizace projektu Erasmus+. Účastníkům byly přiblíženy možnosti programu Erasmus+ ve vztahu ke vzdělávání dospělých. V rámci tohoto programu je možné získat finanční podporu na realizaci vzdělávací mobility i dlouhodobých projektů k tématu základních dovedností. Hostem byla organizace Hodina H, jejíž zástupkyně Iva Maciá představila projekt k tématu posílení online dovedností dospělých Upgrade e-adults a podělila se o záměr, zkušenosti i úskalí, kterým v době pandemie čelili. Zástupkyně národního střediska EPALE Monika Smekalová také prakticky demonstrovala, jak lze platformu EPALE využívat při hledání zdrojů, témat, ale i partnerských organizací.

Workshop DigiKoalice: podpora digitálních kompetencí dospělých

Workshop DigiKoalice v čele s Josefem Daškem a jeho hosty Ondřejem Čejkou (Czechitas), Jiřím Cháberou (ECDL/ICDL, CertiCon) a Tomášem Hubálkem (Moudrá sovička) řešil otázky, jak podpořit rozvoj digitálních kompetencí dospělých, jaké existují překážky a jak dospělé motivovat. Prostřednictvím diskuze došli k těmto bodům:

Workshop EAAL: nástroje pro evaluaci základních dovedností

Využitím nástrojů pro evaluaci základních dovedností se zabýval workshop projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých vedený národním koordinátorem Janem Brůhou. Hostem workshopu byl Jan Wagner z Ministerstva práce a sociálních věcí, který představil online nástroj Evaldo sloužící pro autoevaluaci digitálních kompetencí zaměstnanců, zaměstnavatelů, ale i běžných občanů. Zmíněn byl také nizozemský přístup k diagnostikování nízkých základních dovedností dospělých. Diskutující následně došli k těmto závěrům:

Co dál?

Konference se dotkla celé řady témat, která se vážou k rozvíjení základních i dalších dovedností dospělých a k celoživotního učení. Vzhledem k zájmu o předložená témata, která jsou ve společenské diskuzi zřídka zastoupena, se projekt Evropská agenda pro vzdělávání dospělých k tématům vrátí v rámci budoucích akcí. Sledujte naše stránky.

Získejte všechny prezentace hostů.

Illustration by Anna Golde from Ouch!