O kurzu

Na kurzu se ponoříš do světa generativní umělé inteligence (AI), která je jednou z klíčových technologií současnosti. Zjistíš, jak ji můžeš využít ke zefektivnění práce, zvýšení kreativity nebo jako osobního poradce.

V první části kurzu se seznámíš s teorií – koncepty strojového učení (machine learning), hlubokého učení (deep learning), základních modelů (foundation models) a velkých jazykových modelů (large language model). Pochopíš základy těchto technologií, na kterých dnešní nástroje generativní AI stojí, a zjistíš, že AI je tady s námi v různých podobách desítky let.

Ve druhé části kurzu si prakticky vyzkoušíš různé nástroje generativní AI, které jsou pro pracovní i osobní život užitečnými pomocníky. Dozvíš se, jak správně psát tzv. prompty a naučíš se je používat v nejrůznějších scénářích. V rámci mini projektu si i vyzkoušíš tvorbu materiálů pomocí AI pro fiktivní firmu.

V závěru se společně podíváme na bezpečnost dat při využívání generativní AI. Dozvíš se, které prompty jsou v pořádku a které mohou porušovat právo a také, jaké výstupy z nástrojů generativní AI můžeš využít a jaké ne. 


Na konci kurzu:

 • Dokážeš vysvětlit rozdíl mezi ML, DP, foundation modely a LLM,
 • umíš pracovat s nástroji genAI – chatGPT, Bard, DALL-E 3,
 • znáš konkrétní situace, ve kterých můžeš genAI využít,
 • dokážeš psát prompty, které jsou smysluplné a plní svůj účel.
Pro koho je kurz určený
 • Pro všechny, které zatím nemají zkušenost s využitím generativní AI v praxi.
 • Pro všechny, které chtějí pochopit základní teoretické principy fungování generativní AI a naučit se ji prakticky využívat v nejrůznějších situacích.
 • Pro všechny, které se s generativní AI seznamují a chtějí své znalosti zarámovat do širšího kontextu.
Obsah kurzu

První část:

 • Co je to umělá inteligence
 • AI a trh práce
 • Milníky v historii AI
 • Rozdíl mezi machine learning (ML) a deep learning (DL), foundation modely
 • Neuronové sítě

Druhá část:

 • Nástroje generativní AI – ChatGPT, Bard, Midjourney, DALL-E 3
 • Využití generativní AI v různých aplikacích (Canva, Bing apod.)
 • Právní minimum
 • Etika v AI
 • Diskuze a dotazy