O kurzu

Vzdělávací agentura


WEB 140 Profesionální úprava digitálních fotografií ve webovém prohlížeči – Webinář

Cílem semináře je seznámit účastníky se základy tvorby počítačové grafiky, a to jak v rovině teoretické, tak především praktické. Obsah akce je zaměřen na práci s digitálními fotografiemi včetně retušování portrétů.Aplikace, se kterými se účastníci během kurzu seznámí jsou zdarma dostupné, fungují v okně webového prohlížeče a lze je používat i při běžné školní výuce.

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času

Kurz akreditován MŠMT pod č. 6368/2022-4-234

Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)


WEB 180 HTML a CSS – Základy tvorby webových stránek – webinář

Cílem semináře je seznámit účastníky se základy kódování webových stránek pomocí značkovacího jazyka HTML a kaskádových stylů CSS. Vzhledem k aktuální úpravě RVP je seminář vhodný zejm. pro vyučující informatiky na druhém stupni ZŠ.

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

Kurz akreditován MŠMT pod č. 14003/2021-4-437

Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)