O kurzu

„Dopad digitální transformace“ je otevřený on-line kurz EIT Digital, který se zabývá rychlým vývojem technologií a jejich dopadem na hospodářství, svět a společenský a každodenní život. Kurz je dobrým úvodem pro všechny, kdo se zajímají o digitální technologii a digitální revoluci. Týká se rovněž vznikajících technologií a toho, jak narušily a transformovaly celé obchodní procesy a operace napříč průmyslovými odvětvími.

Podrobnosti kurzu

Kurz se rovněž zabývá dalšími tématy souvisejícími s digitální transformací, jako je větší konektivita nebo digitalizace služeb a produktů. Studenti pochopí, jak sama digitální transformace začala, jak se vyvíjela
a kam v budoucnu povede. MOOC EIT Digital je rozdělen do čtyř modulů a jeho dokončení trvá celkem 7 hodin. Zaměřuje se na lidi, a zejména na zaměstnance podniků a malých a středních podniků, kteří mají jen malé nebo žádné technické znalosti. 

Výsledky učení

Po úspěšném dokončení kurzu budou účastníci vzdělávání schopni vysvětlit, co je digitální transformace
a jak se digitalizace služeb a produktů vyvinula tak, aby byla začleněna do prakticky všech průmyslových
a hospodářských odvětví. Budou moci definovat hybné síly digitální transformace a vysvětlit základní koncepty týkající se dopadu technologií na svět práce – a sociální a každodenní život.