O kurzu

V projektu Rok nových technologií 2022 (RNT 2022) se věnujeme ve 4.Q cirkulární ekonomice. Zajistili jsme pro vás vzdělávací program, který vám pomůže k lepší orientaci v problematice a lepšímu zahrnutí do vlastního podnikání. 

Generálními partnery projektu RNT 2022 je Škoda Auto a Komerční banka. 

Videokurz plný rad a zkušeností

ESG. Zkratka, která ovlivňuje a ještě hodně ovlivní byznys nejen v ČR, ale
v celé EU. Proto jsme spustili ESG Akademii.

Začněte studovat ještě dnes a čerpejte know-how kdykoliv podle vašich časových možností!


Začněte studovat třeba hned!

Brány ESG Akademie jsou otevřené. Přihlásit se můžete kdykoliv a začít studovat vlastním tempem podle vašich možností, a to dokonce i skrze mobilní aplikaci Spaces by Wix

1) Úvod do ESG

Nejprve pokryjeme základy a hlavní důvody, proč by vás měla ESG kritéria zajímat a jak mohou váš byznys posunout směrem k novým příležitostem.

2) Environmental

Zjistíte, jak měřit a správně vykazovat váš vliv na životní prostředí, využívání zdrojů a emise skleníkových plynů.

3) Social

Dozvíte se, proč jsou pro budoucnost vaší firmy důležité rovné příležitosti, bezpečnost práce nebo dodržování lidských práv ve vašich dodavatelských řetězcích.

4) Governance

Také probereme, na co dát pozor z hlediska řízení firmy, transparentnosti vlastnické struktury nebo etiky podnikání.