O kurzu

Tento kurz je souborem přednášek o etických dopadech dat a umělé inteligence z různých úhlů pohledu. Vzhledem k tomu, že se technologie vyvíjejí a stávají se náročnějšími technologiemi založenými na datech a umělé inteligenci, mohou tyto technologie vyřešit globální výzvy, ale mohou také představovat riziko pro jednotlivce a skupiny. Proto je zásadní zvážit etické důsledky používání umělé inteligence pro identifikaci a nápravu škod.

Cílem tohoto kurzu je zvýšit povědomí o společenských dopadech technologií a poskytnout jednotlivcům a institucím nástroje k odpovědnému využívání umělé inteligence. Tento kurz je určen současným i budoucím vědcům v oblasti dat, tvůrcům politik a vedoucím představitelům podniků. Skládá se z 19 modulů věnovaných tématům souvisejícím s umělou inteligencí a každý modul sestává z přednášky videa doplněné o další zdroje. Moduly zahrnují:

  • Ochrana údajů a umělá inteligence: Vztah mezi etickými a právními přístupy
  • Etika vztahující se na umělou inteligenci: Otázka kultur a slov
  • Etika umělé inteligence a nenávistné projevy
  • Jak souvisí Vaše temat, váš úsměr a etika umělé inteligence

Jedná se o neúplný seznam modulů a kurz obsahuje měsíční verze modulů pro účastníky vzdělávání.

Etika umělé inteligence: Kurz „Globální perspektivy“ byl společně navržen a prováděn sedmi organizacemi. Tyto oblasti jsou: