O kurzu

EDU2GROW nabízí kurz odborné přípravy, který má vzdělávacím organizacím pomoci zavádět digitální technologie do svých postupů výuky, učení a hodnocení a vytvářet prostředí pro zapojení. Kurz odborné přípravy využívá metody praktického výcviku (hraní rolí, činnosti, diskuse) a holistický přístup, který zahrnuje „učení praxí“ a „reflexi o akci“. 

Cíle odborné přípravy:
 • Rozvíjet kompetence a dovednosti (digitální, komunikační, spolupráce, začleňování, elektronické učení)
 • Sdílet osvědčené postupy, nástroje, zdroje a znalosti 
 • Vyvinout nástroje pro zavádění technologií ve vzdělávání 
 • Umožnit účastníkům vyvinout vlastní techniky 
 • Porozumět různým formám a dopadům kybernetické šikany
 • Zvyšovat povědomí o realitě studentů a začlenit je do výuky
 • Podporovat evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání
Harmonogram programu

Tyto kurzy jsou určeny pro 20 – 25 dospělých a lze je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly programu v délce 5 až 7 dnů odborné přípravy. Navrhovaný přehled plánu odborné přípravy je:

 • Den, 2: Kultura a interkultura
 • Třetí, čtvrtý den: Digitální nástroje a začleňování
 • Den 5: Audio a video, digitální nástroje k zajištění pokroku pro každého studenta
 • Den, 7. den: Venkovní blogy
 • Den 8: Digitální metodika
 • Den 9: Hodnocení a šíření informací

Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách

U poplatků: 80 EUR/den odborné přípravy (více informací na internetových stránkách

Jazyky: veškeré školicí materiály budou k dispozici v angličtině, ale na požádání je lze poskytnout také ve španělštině nebo francouzštině. Dalšími používanými jazyky jsou angličtina, portugalština, španělština a francouzština. Školitelé jsou vícejazyční.