O kurzu

SOS Creativity je projekt spoluzaložený Evropskou komisí a zabývá se otázkami, které plně reagují na nadnárodní perspektivu EU, pokud jde o sociální začlenění a sociální zabezpečení seniorů. Cílem projektu je rozvíjet dovednosti a kompetence dospělých na podporu tvořivosti a jejího využívání v neformálním vzdělávání s cílem posílit meziodvětvovou spolupráci.

Vzdělávací materiály

SOS Creativity nabízí širokou škálu školicích materiálů určených k posílení digitálních dovedností a posílení postavení jednotlivců v digitálním světě. S důrazem na kulturní gramotnost, ochranu osobních údajů a bezpečnost on-line. Kurzy navíc poskytují cenné znalosti a praktické dovednosti. Cílem těchto školicích materiálů je pomoci jednotlivcům identifikovat a účinně využívat různé online kulturní zdroje, tvořivé nástroje a média. Účastníci se naučí, jak se volně orientovat na kulturní zdroje online, získat přístup k nástrojům tvořivosti a lépe porozumět mediálním platformám.

Kurzy

Kurzy se zaměřují na zlepšení digitálních dovedností dospělých s nízkou kvalifikací v pěti klíčových oblastech: kulturní a mediální gramotnost, ochrana osobních údajů, hospodářské transakce, bezpečnost on-line a digitální identita a pověst on-line. Školení poskytne nástroje, pokyny a zdroje, které jednotlivcům pomohou účinně využívat on-line zdroje, chránit osobní údaje, provádět bezpečné online transakce, porozumět bezpečnostním rizikům na internetu a udržovat bezpečnou digitální identitu:

 • Interakce s digitálními technologiemi pro zábavu a kulturu
 • Základy digitálních technologií: co byste měli vědět o internetu
 • Komunikace v sociálních médiích pro kulturu a tvořivost
 • Kulturní příležitosti online
 • Nikdy není příliš pozdě na to, aby bylo možné vynakládat peníze na kulturu, která je pohodlně sedící na křesle
 • Digitální identita a pověst on-line
 • Jak identifikovat chybějící informace a falešné zprávy on-line v kontextu relevantním pro kulturu 
 • Hrozby a výzvy v sociálních médiích: prádlo a tety
 • Co je obecné nařízení o ochraně osobních údajů?
 • Vývoj digitálního obsahu. Integrace a přepracování digitálního obsahu
 • Bezpečnost a tvořivost on-line: co je to?
 • Platformy podporující kulturu a jejich fungování

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz