O kurzu

Měření dopadu veřejně přístupných dat je vzdělávací program prováděný akademií data.europa, který vám pomáhá naučit se, jak hodnotit úspěch iniciativ v oblasti veřejně přístupných dat a měřit jejich dopad na inovace a růst. Tento kurz zahrnuje rámce pro posuzování dopadů, výběr vhodných parametrů a ukazatelů, analýzu a vizualizaci údajů a případové studie úspěšných iniciativ v oblasti veřejně přístupných dat v Evropě. 

Popis kurzu

Kurz je určen pro začátečníky a je vhodný pro akademickou obec, státní zaměstnance, poskytovatele údajů a nevládní organizace, kteří chtějí mít dopad otevřenými daty. Skládá se z pěti lekcí, které zahrnují webináře, čtenářské materiály a videa, a bude se zabývat těmito tématy:

Pět lekcí
  • Dosažení dopadu prostřednictvím iniciativ v oblasti veřejně přístupných dat: zjistěte, proč je dopad veřejně přístupných dat tak důležitý a jak dosáhnout dopadu prostřednictvím projektů nebo iniciativ v oblasti otevřených dat.
  • Měření dopadu veřejně přístupných dat v Evropě: zjistěte si různé metody používané k měření dopadu veřejně přístupných dat v Evropě a posoudí různé přístupy evropských institucí k měření.
  • Osvědčené postupy v oblasti veřejně přístupných dat a monitorování případů použití: prozkoumat dopad opakovaného použití veřejně přístupných dat na vládu, společnost, životní prostředí a hospodářství prostřednictvím webinářů a příkladů otevřených evropských dat a osvědčených postupů.
  • Pochopení poptávky po veřejných datech ve veřejném sektoru: pochopit hodnotu veřejně přístupných dat ve veřejném sektoru a způsob, jakým orgány veřejné správy měří poptávku po opakovaném použití dat.
  • Příběhy Střediska pro sledování případů použití: zjistěte, jak sledovat a hodnotit dopad opakovaného použití veřejně přístupných dat prostřednictvím našeho výzkumu Střediska pro sledování případů použití, a dozvědět se o zajímavých případech využití řešení založených na otevřených datech.
Výsledky učení
  • Pochopit význam veřejně přístupných dat a jejich potenciální dopad na podniky a společnost
  • Vypracovat rámec pro posouzení dopadů iniciativ v oblasti veřejně přístupných dat
  • Vyberte vhodné metriky a ukazatele pro měření dopadu veřejně přístupných dat
  • Využívat nástroje pro analýzu a vizualizaci dat k měření dopadu veřejně přístupných dat
  • Analyzovat případové studie úspěšných iniciativ v oblasti veřejně přístupných dat a určit osvědčené postupy