O kurzu

Prevence v kyber! je společný projekt Ministerstva vnitra a Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci společného projektu vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Ty se soustředí na kyber­kriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing:

1) Kybernetická kriminalita

Video se zaměřuje na kyber­kriminalitu jako komplexní problém, popisuje základní typy kybernetické kriminality, zároveň zobrazuje, jak se v posledních letech kyber­kriminalita vyvíjí a jak se běžná kriminalita přesouvá právě do online světa. Zde je třeba upozornit na to, že oficiální statistiky zachycují pouze nahlášené případy, velké množství incidentů však nahlášeno není a oběti se obávají svěřit se se svými problémy Policii ČR.

2) Zásady efektivní prevence kybernetické kriminality

Animace se zaměřuje na efektivní způsoby prevence rizikového chování, poukazuje na to, že je důležité, aby byly preventivní aktivity přiměřeny věku a aby byly soustavné a dlouhodobé. Stejně tak upozorňuje na důležitost interaktivity vzdělávání, přičemž klíčová je především aktivita publika. K důležitým preventivním zásadám patří také orientace preventivních aktivit na znalosti, dovednosti, ale především postoje a změny chování. Stejně tak je zásadní, aby prevence cílovou skupina nestrašila!

3) Rizika spojená s online hrami

K velmi důležitým preventivním tématům patří problematika rizikového chování v prostředí online her. Online hry s sebou totiž nesou řadu problémů. V posledních letech roste množství podvodů, které cílí právě na online hráče, animace se věnují také problematice netolismu či fyzickým problémům, které s online hraním souvisí. Stále častěji jsou také reportovány případy odcizení herních účtů, krádeže virtuálních předmětů či postav.

4) Co to je digitální wellbeing?

Co je tzv. digitální wellbeing? Ten si můžeme představit jako vyvážený digitální životní styl a zdravé digitální návyky. V současné vysoce digitali­zované společnosti je důležité najít přirozenou rovnováhu mezi aktivním a smysluplným využíváním moderních technologií a dalšími aktivitami, které nejsou s technologiemi přímo propojeny.


Nejste si jisti, že je pro vás tento kurz ten pravý? NÚKIB pro váspro tyto případy připravil průvodce svým vzdělávacím portálem.