O kurzu

Termín: 21.3.2023 – 11.4.2023 16:00 – 19:30    VOLNO

Cena: 2 400 Kč

Lektor: Tomáš Veselý

Termín konání:
21. 3., 28. 3. , 4. 4., 11. 4. 2023 (16:00 – 19:30 h)

Anotace:
Kurz se zaměřuje na programovací jazyk Python, cílem je získání základní znalosti syntaxe tohoto jazyka a zvládnutí základů algoritmizace. Účastníci se tak jednoduchou a srozumitelnou formou seznámí se základními prvky výstavby každého moderního programovacího jazyka. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Cílová skupina: 
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času 

Počet hodin: 16 vyuč. hodin

Garant:
Mgr. Zuzana Kocíková – zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 603195233

Číslo akreditace: MSMT- 14233/2021-4-593

Obsah:

  1. Úvod do programování v Pythonu – programovací jazyk jako kalkulačka
  2. Práce s informací v programu – celočíselné a řetězcové proměnné
  3. Větvení programu – jednoduché a složené podmínky
  4. Opakování části programu – cykly a jejich využití
  5. Pojmenování části programu – funkce a jejich využití
  6. Práce s textem – řetězce, podřetězce a další užitečné funkce
  7. Náhoda v programování – generování náhodných čísel
  8. Úvod do grafiky v Pythonu – představení knihovny Pygame
  9. Úvod do tvorby her v Pythonu
  10. Didaktika výuky v programování

PŘIHLÁŠKA